Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae ffocws galwedigaeth i’n gradd MSc mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol ac mae’n darparu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth gydag ymgynghoriaethau geo-amgylcheddol a geo-dechnegol ac asiantaethau amgylcheddol y llywodraeth.

location

Unique location

South Wales provides a wide range of highly relevant geoenvironmental and geotechnical locations, which we visit during field trips and use in case studies.

tick

Specialist modules

Study specialised, vocational subjects such as contaminated land and geotechnics, and round out your skillset with modules that will enhance your professional skills.

scroll

Professional development

Develop the varied transferable skills that are required by a modern professional applied geologist on a career track to the Chartered Geologist (C.Geol) qualification.

briefcase

Professional project

Complete an industrial placement or in-house research project driven by your own interests in a location or organisation of your choosing, including outside of the UK.

star

Professionally accredited

Accredited by the Geological Society.

Professional geologists working in consultancies, regulatory authorities and government environmental agencies are required to apply a wide range of transferrable skills to their jobs. Candidates who are able to demonstrate skills in public engagement, communication, professional research and report-writing, in addition to academic knowledge and field skills, are therefore highly sought after in these professions.

This full-time MSc Applied Environmental Geology is part taught and part professional project. We aim to develop your transferrable skills in a professional context and give you a head start in the geology profession of your choice or starting a PhD.

Achrediadau

The dual coverage of Geotechnical and geoenvironmental aspects within the course really prepared me for a career in ground investigation. I have been able to draw on content from a variety of modules, which I feel gave me the edge in a recent (successful) job interview for a new role. The hands on and practical nature of the course meant that when I left and started my first 'proper job' I not only felt well prepared for the tasks at hand, but also like I already had a year’s experience in industry under my belt.
Rhian Lynes, MSc Applied Environmental Geology

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym yn gwneud synnwyr o'n byd sy'n newid ac yn datrys rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ein cymdeithas, economi ac amgylchedd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4830
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as civil engineering, earth science environmental engineering, environmental science, or mining, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with at least 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

There are two stages to the MSc Applied Environmental Geology.

Stage 1 lasts for 7 months (September – April), where you will complete taught modules and fieldwork, with significant contributions from industry professionals.

In these modules, we will investigate general themes, such as the principles of geotechnical engineering and geophysics. We will also look into environmental themes in more depth including land contamination, environmental regulation, behaviour of soils and water.

If you pass Stage 1 you will progress onto Stage 2, which is a 5-month professional project from May to September culminating in a dissertation. We will, wherever possible, offer you an industrial placement with a professional company either in the UK or overseas over the summer to complete your project but this cannot be guaranteed.  Also, we cannot guarantee that your company placement will be paid.  Some students do not find a suitable placement and undertake an unpaid, in-house project instead.  Students who hold a full UK driving licence are more likely to get a company placement than those who do not and this should be factored into your planning.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

For the first seven months, from September to April, you will complete taught modules and fieldwork at Cardiff University. After this, you will progress onto a 5-month placement in the UK or overseas where you will undertake a professional project and complete your dissertation.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ may vary from module to module. Generally we teach using a mixture of lectures, practical work and fieldwork. We also have a series of lectures with invited speakers from across the profession, as well as strong links with the Geological Society.

On the course, you will undertake laboratory work in several modules. This includes standard laboratory tests covering the physical and mechanical properties of soils, and water flow experiments to learn hydrologic and hydrogeologic concepts.

You will also develop your knowledge of numerical tools to model real-world geotechnical problems. Application software, such as CorelDraw, Surfer, ArcGIS, as well as professional geoengineering software, such as Rockscience and Landsim, are used throughout the course.

Throughout the course we encourage communication and teamwork. For example, we may ask you to work in teams in laboratories and on field-trips. Our project training includes skills in supervision and co-ordination of a range of tasks designed to address specific geotechnical and geoenvironmental problems. 

Sut y caf fy asesu?

We use a wide range of assessment methods, depending on the module. These include exams, coursework, presentations, practical assessment, your industrial placement and dissertation (20,000 words).

Sut y caf fy nghefnogi?

During your course, you will be supported in a number of ways.

We use the University’s virtual learning environment, Learning Central, to share course materials, including lectures, professional reports and links to government agencies. You may also use Learning Central to communicate and share ideas with fellow students and course tutors.

You will have full use of the Science Library, which houses materials related to Earth and Ocean Sciences, as well as the other University libraries.

You will be allocated a personal tutor when you enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

For your dissertation, we will allocate you an academic supervisor and, if your project is located outside of Cardiff, an industrial supervisor. You should keep in in regular contact with your academic and/or industrial supervisor by email and attend at least one personal progress interview at Cardiff University during the dissertation period.

Cardiff University also offers a wide range of support services which are open to our students, such as the Graduate Centre, counselling and wellbeing, financial and careers advisors, the international office and the Student Union.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completing the course you should be able to:

 • Describe and explain the core scientific principles and concepts of soil/rock mechanics, water flow, and the pollution of soil, water and air.
 • Identify the standards, regulations, policies and legal frameworks required for the professional practice of applied environmental geology.
 • Research and write a professional site report of a geo-environmental hazard using primary sources and GIS techniques.
 • Design and execute a geotechnical, geophysical, hydrogeological and geoenvironmental site and laboratory investigation, analyse the data and develop remedial solutions for geoenvironmental problems.
 • Communicate effectively (both written and orally) in multi-disciplinary teams, act ethically and in conformity with health and safety regulations, and assess the sustainability of policies and projects.
 • Demonstrate understanding of the geotechnical, geochemical and hydrogeological factors that must be considered in investigating and providing solutions to a wide range of problems that exist in Applied and Environmental Geology.
 • Demonstrate an awareness and knowledge of; health, safety, scientific, technical UK standards, legal and commercial issues relevant to professional practice as an Applied Geologist.
 • Undertake an historical desk and remote sensing study of a previously industrialised site and develop a conceptual ground model of that site to aid redevelopment and planning.
 • Demonstrate advanced knowledge of the nature and geochemistry of contaminants found in ground and surface waters, soils, landfill sites, abandoned mines, and atmospheric pollution.
 • Demonstrate knowledge of the engineering properties and behaviour of rocks and soil with reference to ground stability issues, geohazards, construction and industrial mining legacy.
 • Show an understanding of the appropriate ground investigation and geophysical techniques to apply to any particular site investigation.
 • Demonstrate systematic understanding of the hydrogeological and geological parameters that determine groundwater character and flow.
 • Demonstrate high-level skills in risk-based assessment of remediation strategies for a range of contaminated land categories and end uses.
 • Demonstrate comprehensive knowledge of Environmental Impact Assessment procedures and the regulatory legal framework applied in Law in the UK.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors.

The School provides hard safety hats, PPE clothing and a waterproof technical notebook, but students are required to individually purchase their own safety approved “rigger” type boots suitable for industrial site visits (can be purchased from under £20). Note that walking boots are not approved for industrial site visits as they have no steel re-enforcement.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We will provide any equipment that is essential to the course. However, we recommend that you bring a laptop computer with appropriate software (e.g. word processing), USB or a hard drive, and general stationary.

Specialist software for the programme is available on networked computers in the School of Earth and Ocean Sciences.

During the course, you will have access to the Science Library, and other University libraries, and study spaces across campus.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Our graduates are widely sought after in industry and often have an advantage in the job market, due to the applied nature of the course and the transferrable skills they have been equipped with.

Following this degree you may choose to work in consultancy, regulatory authorities or government environmental agencies across the world. You may also decide to conduct further research and complete a PhD.

Former students can be found working for the likes of Network Rail, Mott McDonald, Natural Resources Wales, Environment Agency England, WSP, Ove Arup, Atkins and numerous other specialist geo-environmental consultancies and agencies based around the UK.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

South Wales provides a wide range of highly relevant geoenvironmental and geotechnical case studies and site visits. These include site visits to the Cardiff Bay Barrage, acid mine drainage from abandoned mines and active landslides in the south Wales Valleys. Field work includes surveying skills, rock engineering to the Rhondda Valley and Cardigan, site investigation visits to the Mumbles, Bournville landslide, as well as contaminated land studies at Barry Docks and Bryn Pica landfill site. All fieldwork on this course is compulsory.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Earth sciences, Environmental science, Geology


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.