Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Uwch (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen Ymarfer Uwch yn cynnig llwybrau cyffredinol ac arbenigol, yn rhoi cyfle i chi ymchwilio meysydd ymarfer arbenigol i ymarfer ac ehangu eich gwybodaeth, sgiliau ac arbenigedd.

rosette

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein hymchwil yn y 4ydd safle yn gyffredinol yn y DU, ac yn 1af o ran Amgylchedd Ymchwil yn asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

people

Cymuned ddysgu

Byddwch yn elwa ar ddysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol sy'n astudio ar gamau gwahanol yn eu gyrfaoedd.

tick

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Bydd gennych gefnogaeth academaidd ac yn cael tiwtor personol penodol gydol cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

academic-school

Addysgu o ansawdd uchel

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff clinigol ac addysgol profiadol sydd ag enw da sylweddol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

submission

Dewch yn uwch-ymarferydd

Byddwch yn archwilio ac yn dadansoddi anghenion newidiol ymarfer clinigol ac yn datblygu sgiliau ar gyfer darparu meysydd gofal arbenigol.

The MSc in Advanced Practice provides an opportunity for health, social care and other related professionals to develop professionally by undertaking a challenging and rewarding postgraduate degree. The programme focuses on your personal development as a professional leading, managing and developing advanced practice roles and models of care delivery.

The MSc in Advanced Practice is designed for health, social care and related professionals in primary, secondary and tertiary settings who wish to advance their knowledge base, clinical, leadership and management skills. Students, irrespective of their clinical specialty, will become actively involved in the advancement of practice.


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In order to register with the University and undertake this programme, applicants must:

 • Possess an initial or higher degree of an approved institution.
 • Possess a non-graduate qualification equivalent to graduation.
 • Hold a first degree*.
 • Have secured funding.
 • Have employer support (where appropriate).
 • Students will normally be health, social care or other professionals with relevant qualifications and registrations.
 • Individual modules within the programme may have additional entry criteria due to the aims and learning outcomes of the module and/or due to NMC/ regulations.

Please note: A prospective candidate who already holds the Doctor of Philosophy shall show that the Master’s Degree scheme to be pursued is in a different field of study from that for which the degree of PhD was awarded.

These programmes are normally open to registered practitioners who possess an initial or higher degree of an approved institution. Where applicants do not hold a first degree, applications will be considered on an individual basis. For such applicants, evidence of relevant experience and continued professional development will be requested.

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Tier 4 (General Student) visas and must have alternative leave to remain in the UK if they intend to study at the University in person.

Students whose first language is not English will be required to pass an IELTS test. Please see our English Language Requirements guidance for more details.

The personal statement on your application form will be considered when a judgement is made on your suitability for the programme for which you have applied.

You must address the following points in your personal statement, this list is not exhaustive:

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about the programme?
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career.
 • How you and your profession will benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Application deadline: End of July of each academic year.  Your application will be considered after this date but it may be for a later intake.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc in Advanced Practice programme is modular and students must complete four modules (30 credits each) in the taught component of the course; one of these is a compulsory research module and the remaining three modules are of the student’s choice.

Students undertaking the full-time route will complete 4 modules and the dissertation module over 3 semesters enabling the student to normally complete and submit their dissertation within 18 months of initial registration on the programme.  The dissertation module will be undertaken in semester 2.

Stand Alone Modules

Students may also undertake specific modules within the MSc in Advanced Practice programme as ‘stand-alone’ modules. These may be undertaken as and when available within the School by students who wish to gain expertise and knowledge in a given subject area, but who do not wish to register for the degree programme.

They would be undertaken outside of registration for a degree and students would be informed on application of the RPL regulations as previously mentioned should they later wish to register for the full MSc degree. Priority for places will always be given to those students registered for the Masters programme.

Most of our modules are available on a stand-alone basis. Some modules from both Allied Health Professions (AHP) and Nursing and Midwifery are shared across professions. Please contact the relevant module leader for more details.

There are a range of optional and programme specific modules available. Your programme team will guide you in identifying and selecting the appropriate and available modules.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Empirical DissertationHCT11760 credydau
Empirical DissertationHCT11760 credydau
Dissertation M Level: Work-based ProjectNRT07960 credydau
Dissertation M Level: Work-based ProjectNRT07960 credydau
Dissertation M Level: Systematic Review of the LiteratureNRT08060 credydau
Dissertation M Level: Systematic Review of the LiteratureNRT08060 credydau
Health Care Professionals: End of Life CareHC312730 credydau
Neonatal Examination and Behavioural AssessmentHC314230 credydau
Science of Performance and Injury in SportHCT02130 credydau
Facilitating Learning and Teaching (non NMC Route)HCT12030 credydau
Understanding Cancer Care: Patient and Professional PerspectivesHCT15030 credydau
Foundation in Advanced Clinical Assessment for Healthcare ProfessionalsHCT18130 credydau
Evidencing Learning in Specialist Professional PracticeHCT19930 credydau
Neurorehabilitation: a Theoretical BasisHCT20030 credydau
Public Health, Health Economics and PolicyHCT20330 credydau
Appendicular & Axial Image AppreciationHCT20830 credydau
Occupational Science and Occupational Therapy Theory and ApplicationHCT23630 credydau
Transforming Care, Systems and Services through LeadershipHCT34630 credydau
Minor IllnessNR310830 credydau
Clinical Patient Assessment for Health ProfessionalsNR317730 credydau
Clinical Patient Assessment for Health ProfessionalsNR317730 credydau
Patient Safety and Clinical RiskNRT07330 credydau
Non-Medical Prescribing 1NRT08230 credydau
Non-Medical Prescribing 1NRT08230 credydau
Non-Medical Prescribing 2NRT08330 credydau
Non-Medical Prescribing 2NRT08330 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The notion of adult learning will inform the learning and teaching process and a range of learning and teaching methods will be utilised to achieve the learning outcomes of the programmes. Students will enter the programmes with a wide range of skills and experiences and some may hold senior positions. These experiences will be used to enhance the learning process.

Post graduate degree level study involves students taking responsibility for their own learning and this will be encouraged throughout the programme. The learning and teaching strategy will take notice of this and methods used will range from tutorials, to student led seminars, dialogue, problem based learning, appreciative inquiry, skills workshops, self-directed study, discussion and debate and expert led lectures.

Sut y caf fy asesu?

The assessments used within the MSc programme relate to the measurement of professional, academic and where appropriate clinical practice. This includes written work such as reflective narratives, evidence based literature reviews, essays and research critiques, examinations, case study analysis, practical tests, oral presentations, seminars, video and playback, tape recordings, viva, dissertations, project work and completion of portfolios.

Each assessment is accompanied by written guidelines and assessment criteria based on the QAA Code of Practice for assessments (QAA 2006). Wherever possible a proforma is produced to accompany a summative assessment. This may be in the form of marking criteria, competencies to be achieved, standards etc. with clear guidelines relating to what is being assessed. This correlates with the learning outcomes of the programme/module.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wide range of services and activities designed to support students. These include a student counselling service, a student advisory service, crèche and day facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others. Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

All students are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist them with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which students will find course materials, links to related materials and assessment exemplars.

For students whose first language is not English there are open access English Language courses available. These are 5 week courses run on a first come first served basis and cost an administration fee of £25.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your personal tutor.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The transferable/ key skills which students will have developed through undertaking this programme of study are:

 • Integrate theory with professional practice.
 • Synthesise information/ data from a variety of sources.
 • Critique research.
 • Take responsibility for personal and professional learning and development.
 • Project plan time and tasks.
 • Work independently and meet deadlines.
 • Analyse, interpret, synthesise and evaluate data.
 • Problem solve and reach realistic conclusions.
 • Communicate ideas in a clear concise manner.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

A postgraduate qualification will allow you to make a significant contribution to the development and delivery of health and social care within your profession. A programme that focuses on personal development will help you to feel more confident within your existing role as you explore opportunities for further advancement.

The MSc in Advanced Practice is designed for health, social care and related professionals in primary, secondary and tertiary settings who wish to advance their knowledge base, clinical, leadership and management skills. Students, irrespective of their clinical specialty, will become actively involved in the advancement of practice.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Nyrsio a bydwreigiaeth