Ewch i’r prif gynnwys

Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod y rhaglen yw rhoi sylfaen gadarn i fyfyrwyr ym maes gwerthuso perfformiad gweithredol adeiladau o safbwynt ynni ac agweddau amgylcheddol.

building

Yn ehangu safbwyntiau

Ehangu safbwyntiau myfyrwyr i gynnwys ystyriaethau sy'n ymwneud â nodau ynni ac amgylcheddol gan sawl rhanddeiliad, megis boddhad, cysur a lles preswylwyr yn ogystal â phryderon gweithredwyr adeiladau ynghylch perfformiad adeiladau presennol.

book

Yn datblygu gwybodaeth uwch

Datblygu gwybodaeth lefel uwch o ddulliau a thechnegau ymchwilio i gynnal ymarferion gwerthuso perfformiad cyfannol adeiladau, gan integreiddio data technegol a dynol.
people

Defnyddiwch astudiaethau achos a phrosiectau byw

Defnyddio astudiaethau achos a phrosiect byw i ddatblygu gwybodaeth am lunio perfformiad amgylcheddol ac ynni.
notepad

Yn cynnwys strategaethau rheoli

Cynnwys strategaethau rheoli i wella perfformiad adeiladau a chyflawni nodau ynni ac amgylcheddol.

globe

Arbenigedd rhyngwladol cydnabyddedig

Seiliedig ar arbenigedd rhyngwladol cydnabyddedig ar ynni, yr amgylchedd ac ymchwil dechnegol-gymdeithasol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

star

Cysylltiadau agos â diwydiant

Elwa ar ein cysylltiadau agos â diwydiant a chleientiaid adeiladu eraill er mwyn rhoi hwb i’ch cyflogadwyedd.

Our MSc Advanced Building Performance aims to give students a solid foundation in the evaluation of the operational performance of buildings for energy and environmental aspects.

The programme focuses on the investigation of energy and environmental performance in existing buildings, integrating technical and occupants’ data. The programme equips professionals with the interdisciplinary skills needed to promote the efficient and effective operation of existing buildings. It will prepare you for a future career across a range of roles in facilities and building management, consultancy, energy and environmental performance assessment and research.

Most existing programmes in this subject area focus on the design of new buildings. However, the efficient operation of existing buildings is becoming more important. There is a need to improve the quality of environments and, at the same time, to reduce the energy that they consume and their carbon dioxide emissions. You will learn from interdisciplinary approaches, as the programme draws on bodies of theories from building science, social sciences and humanities.

On successful completion of the programme, you should be able to conduct sound evidence-based environmental and energy performance assessments of buildings in operation. You should also be able to analyse and integrate technical and social aspects of performance using methods of energy and environmental monitoring and human studies.

Our structured curriculum will enable you to develop essential knowledge and practical skills in building evaluation. We will support you to become an independent learner, able to undertake and understand the industry and policy challenges and to respond to them effectively. The Welsh School of Architecture at Cardiff University is a friendly, supportive and culturally diverse environment in which to study.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements 
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in architecture, engineering, social science
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

 English Language requirements 
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements 
You will also need to provide:

 • a signed and dated reference from an individual who is familiar with your work, either on an academic or professional basis. The reference should include information regarding how the referee knows you and for how long as well as their assessment of your skills, experience, work ethic, and suitability for this programme.
 • a personal statement which includes your reasons for studying this programme and any experience with issues related to the efficient and effective operation of existing buildings within your previous studies or professional career.

 Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.
 
Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This programme is available on a two-year part-time basis.

This programme is made up of four shared modules (with students on our other MSc programmes) and 4 specialist modules. We are able to offer the four shared modules on the part-time version of this programme via distance learning, therefore enabling students in work to study the programme alongside their jobs. Part-time distance learning students would still be expected to attend the 4 specialist modules in Cardiff. In practice this would mean that students would attend one or two half days depending on the modules taken.

The taught element of the programme consists of modules to the value of 120 credits that can be taken over two years. After successfully completing the taught modules, you will undertake a dissertation to the value of 60 credits. The dissertation will provide you with the opportunity to follow your professional and academic interests in the field, supported by experts in different aspects of building performance evaluation. This gives you the flexibility to follow your personal interests.

Through the programme’s taught modules, you will gain fundamental knowledge around energy and environmental aspects of the built environment. Several of these modules are shared with some of our other postgraduate master’s courses, which will enable you to network with other students. You will also undertake most specialist modules which focus on developing discipline-specific skills and knowledge in conducting sound evidence-based building performance evaluations.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

You will complete the taught components of the programme in two years. In year 1, you will take 60 credits worth of taught modules, with the rest to follow in year two.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Earth and SocietyART02210 credydau
Low Carbon BuildingsART03510 credydau
People and BuildingsART10210 credydau
Advanced Monitoring Tools and TechniquesART10310 credydau
Climate Comfort and EnergyART14120 credydau

Blwyddyn dau

You will complete outstanding taught modules of the programme in year two. You will also undertake the dissertation. 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a combination of lectures, tutorials, workshops, seminars, practical exercises, field trips and a live project. There will be on-line support available, for example, reading materials and learning resources. In some instances, pre-recorded lectures will be posted online. Lectures will be delivered face-to-face to introduce key concepts and convey relevant up-to-date information. You will be given access to online material to support the development of knowledge and your understanding of the subject. You are expected to develop a critical understanding of the theoretical base to the subject through self-led study and reading of relevant authors and postulates in the fields of building science, humanities and social sciences.

In tutorials, workshops and seminars you will have the opportunity to critically discuss the subject matter, to consolidate and get feedback on your individual learning and to develop skills in environmental and energy performance evaluation. Practical skills are developed in tutorials, workshops and hands-on exercises, where you will make individual contributions to individual or group-based projects, for example by identifying appropriate investigation methods to explore the building performance, use monitoring equipment, design surveys of building occupants, interrogate and interpret the data (including benchmark data, monitoring and human studies). The practical skills will equip you with the knowledge to conduct appropriate investigations and propose effective management strategies for building operation.

You will practise and develop analytical, practical, intellectual and research skills by participating in diverse learning activities, such as carrying building performance investigations, analysing problems and proposed remedial action/interventions that address different aspects of building performance in use: building level, systems level, occupant factors, small-group discussions, debates, oral presentations, independent research tasks and written assignments.  Group work will help you to develop your team-working skills.

Sut y caf fy asesu?

Taught and project-based modules are assessed in a variety of different ways depending on the module content and learning outcomes (found in the module descriptions). We use class tests, course work (both written assignments and oral presentations or critical assessments/reviews), and project work, or a combination of these to assess your progress on the module.

In the dissertation stage, your dissertation is the sole object of assessment. The dissertation is a written report on a piece of research which you have carried out in an agreed subject area under supervision.

Sut y caf fy nghefnogi?

A range of staff members are available to provide further support to out postgraduate students. You will usually be allocated an academic support tutor, who you can approach if you are have any problems of an academic nature. You are also supported by a scheme co-ordinator. A member of academic staff acts as a designated Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

You will have a personal tutor who will help you reflect on your performance on the course and advise you on study techniques. You will also have an academic advisor who will support you in the development of your dissertation.

While you are studying with us, you will have access to our bespoke Architecture Library, as well as to materials in the other Cardiff University Libraries.

You will be given access to the University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including recordings of lectures, links to related materials, reading materials, references, online resources.

Additional support provisions are delivered by the Student Support Centre which offers range of services such as counselling and wellbeing, disability and dyslexia services, international student support and English language support. Detailed information about the support services is described in the Student Handbook.

Formative Feedback

Formative feedback is feedback that does not contribute to progression or degree classification decisions.  The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • identify your strengths and weaknesses and target areas that need work;
 • address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Formative assessment will be given during the progress of the modules and it comes from the feedback that you receive during the ongoing course work.  The formative feedback will not be a predictor of your final marks. It is related to the periodic assignments and exercises during the course work that will help you to develop your knowledge and skills. Examples of formative feedback include:

 • Immediate face-to-face feedback during the practical workshops, the module exercises and the development live project by the faculty staff, in particular, by the module leader and facilitators, as relevant depending on the module structure (further details in the Module Description)
 • Formative face-to-face feedback on the draft of your dissertation by your project supervisor (further details in the module description).

 

Summative Feedback

Summative feedback is feedback that contributes to progression or degree classification decisions.  The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a module or programme and will enable you to identify any action required in order to improve.  All feedback should directly link to the module grading / assessment criteria.

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of this programme, you will be able to:

 • Describe the issues in building performance as determined by legislation, best practice and different stakeholders’ expectations.
 • Explain the aspects where policy, standards and practice diverge in the context of energy and environmental performance of buildings in operation; based on the critical understanding of the theories from building science, social sciences and humanities.
 • Investigate problems of poor building performance in detail using methods of energy and environmental monitoring, and human studies.
 • Analyse and integrate technical and social data related to issues in energy and environmental performance and to suggest probable causes.
 • Explain the relationships between environmental conditions in buildings and occupant satisfaction, comfort, well being and performance.
 • Assess levels of satisfaction with energy and environmental performance amongst different groups of stakeholders for a given building — users, client, managers, etc.
 • Develop management strategies for effective operation of buildings to meet environmental and energy performance targets.

Intellectual Skills:

On completing the programme you will be able to:        

 • Discuss and critique the bodies of theories from building sciences, social sciences and humanities that are relevant to the context of energy and environmental performance of buildings
 • Explain the different concepts of performance gaps and the origins of deviations between expected, desired and actual performance
 • Describe the industry and policy context of building performance evaluation, the relevant legislation, initiatives and tools to assess in-use performance
 • Describe and apply the appropriate techniques to investigate energy and environmental performance of buildings, ranging from physical monitoring to human studies

Professional Practical Skills:

On completing the programme you will be able to:

 • Collect, interpret and integrate environmental monitoring and human studies data on building performance
 • Communicate in a professional manner and liaise with different building stakeholders
 • Summarise the practicalities and challenges of conducting building performance evaluation exercises
 • Propose management strategies that lead to the effective building operation

Transferable/Key Skills:

On completing the Programme you will be able to:

 • Apply problem solving skills to address poor building performance
 • Manage, analyse and integrate complex information about energy and environmental performance of buildings in-use
 • Evaluate and interpret data on technical and social aspects that affect operational performance

 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£4,850Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£10,975£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The University will cover any additional costs that are essential for you to pass the programme.  For this reason, you will be provided with a small financial allocation as required.  The details of this will be provided by your Programme Lead throughout the academic year.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We will provide any equipment that is essential to the course. However, we recommend that you bring a laptop computer with appropriate software (e.g. word processing), USB or a hard drive, general stationery and some basic drawing equipment.

We provide students with student licenses for most of the specialist simulation software we use on the course, however we can currently only guarantee that these work on computers with a Windows operating system. All necessary software is available on University networked computers. We will also provide you with the monitoring and measuring instruments required.

During the course, you will have access to the specialist Architecture Library, and other University libraries, and study spaces across campus. Within the School, you may use our computing suite and other facilities which include large-format plotters, a digital laser cutter and a well-equipped workshop.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Typically graduates from this type of programme will have employability opportunities in energy and environmental consultancy, building management, facilities management, architectural and engineering firms, and research.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

An important element of this course is a live project on a real building or development. This will entail study trips to the area in question.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth