Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Meddygaeth

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

We have a long-standing record of world-class research and educational innovation.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Addysg Feddygol MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Addysg Feddygol (e-Ddysgu) MSc, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Biowybodeg MSc Amser llawn, rhan-amser
Biowybodeg ac Epidemioleg Enetig MSc Amser llawn, rhan-amser
Clinical Leadership and Leading Change in Cardiology MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Cwnsela Genetig a Genomig MSc Rhan-amser dysgu o bell
Dermatoleg Glinigol MSc Amser llawn
Dermatoleg Ymarferol MSc, PgDip Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Diabetes MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Gofal Critigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Heneiddio, Iechyd a Chlefydau MSc Amser llawn, rhan-amser
Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd MSc Rhan-amser dysgu o bell
Iechyd Cyhoeddus MPH Amser llawn, rhan-amser
Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer) MSc Rhan-amser dysgu o bell
Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Meddygaeth Newyddenedigol MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Poen MSc Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) MSc, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Seiciatreg MSc Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Therapiwteg MSc, PgDip, PgCert Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Tocsicoleg Feddygol MSc, PgDip, PgCert Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Ymarfer Llawfeddygol Uwch MSc Rhan-amser dysgu o bell