Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Rydym yn ddarparwr blaenllaw mewn addysg gofal iechyd ôl-raddedig ac rydym yn ymrwymo i ddatblygiad gwybodaeth ddylanwadol gofal iechyd.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Adrodd Radiograffig PgCert Rhan-amser
Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Ffisiotherapi MSc Amser llawn, rhan-amser
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer MSc Amser llawn, rhan-amser
Ffotograffiaeth Glinigol PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Presgripsiynu Anfeddygol PgCert Rhan-amser
Radiograffeg MSc Amser llawn, rhan-amser
Rheoli Gofal mewn Ymarfer Amlawdriniaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Therapi Galwedigaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Therapi Galwedigaethol (Cyn-gofrestru) PgDip Amser llawn
Uwch Ymarfer Clinigol PgCert Rhan-amser
Uwch-Ymarfer MSc Amser llawn, rhan-amser
Uwch-Ymarfer - Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol MSc, PgCert Amser llawn, rhan-amser