Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Deintyddiaeth

Gan mai hon yw’r unig ysgol ddeintyddol yng Nghymru, rydym yn darparu cyfuniad unigryw o arweinyddiaeth, gofal cleifion a sgiliau proffesiynol.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Bioleg y Geg MSc Amser llawn
Deintyddiaeth Glinigol MClinDent Amser llawn
Gwyddor Mewnblannu MSc Amser llawn
Orthodonteg MScD Amser llawn
Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol MSc Amser llawn