Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae gennym enw da byd-eang am ein diwylliant ymchwil hirhoedlog a chryf, ynghyd â chyfleusterau addysgu pwrpasol ac aml-lwyfan.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cyfrifiadura MSc Amser llawn, rhan-amser
Cyfrifiadura a Rheoli TG MSc Amser llawn, rhan-amser
Cyfrifiadureg a Rheoli TG gyda Lleoliad MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg gyda Lleoliad MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg Uwch gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Deallusrwydd Artiffisial MSc Amser llawn
Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth MSc Amser llawn, rhan-amser
Gwyddor Data a Dadansoddi MSc Amser llawn, rhan-amser
Gwyddorau Data Cymdeithasol MSc Amser llawn
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data MSc Amser llawn
Peirianneg Meddalwedd MSc Amser llawn
Uwch-Gyfrifiadureg MSc Amser llawn, rhan-amser