Ewch i’r prif gynnwys

Porwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir yn ôl Ysgol

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r DU, ac mae ganddi ddull cyfannol o ymdrin â phob agwedd o bensaernïaeth.

Ysgol Busnes Caerdydd

Bydd ein rhaglenni meistr arbenigol a addysgir yn herio myfyrwyr yn academaidd wrth roi iddynt y wybodaeth y bydd ei angen i lwyddo ym maes busnes ledled y byd.

Ysgol y Biowyddorau

Mae’r Ysgol yn cyfrannu at gyflwyno amryw o raglenni MSc a addysgir.

Yr Ysgol Cemeg

Cyrsiau a ddyluniwyd i ddatblygu dealltwriaeth wrth ddefnyddio amrywiaeth o offer a thechnegau.

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Cyrsiau a addysgir sy’n gyfoes ac yn berthnasol, yn rhoi pwyslais ar addysgu a arweinir gan ymchwil a chyflogadwyedd.

Yr Ysgol Deintyddiaeth

Hyfforddiant clinigol ac academaidd o ansawdd uchel, a chyfleusterau sydd ymhlith y gorau y gall unrhyw ysgol ddeintyddol yn y DU eu cynnig.

Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

Mae’r Ysgol yn darparu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y diwydiannau geo-amgylcheddol, geodechnegol, ymgynghori a rheoleiddio.

Yr Ysgol Peirianneg

Mae ein hamrywiaeth eang o gyrsiau MSc wedi’u dylunio gyda diwydiant a busnes mewn golwg.

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Mae ein hymagwedd gwahaniaethol i’n cyrsiau ôl-raddedig yn helpu i ddarparu sgiliau trosglwyddiadwy pwysig fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau yn ogystal â sgiliau ymchwil annibynnol.

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae’r Ysgol yn cynnig cyfres o gyrsiau arbenigol sy’n darparu hyfforddiant academaidd a phroffesiynol gan roi sylw i faterion ymchwil a pholisi cyfoes.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae ein cyrsiau ôl-raddedig yn manteisio ar y cyfleusterau rhagorol, yn hyblyg gan ystyried ymrwymiadau proffesiynol.

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Gallwch fwynhau yr hyblygrwydd o ddilyn llwybr traddodiadol mewn un maes neu fanteisio ar ein cryfder traws-ddisgyblaeth sylweddol.

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir sydd wedi’u dylunio’n ofalus yn cynnig amgylchedd eithriadol i ddysgu, meddwl a datblygu sgiliau personol hanfodol.

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang a hyblyg o gyrsiau a addysgir ac yn gartref i gorff myfyrwyr ôl-raddedig fywiog.

Yr Ysgol Mathemateg

Mae ein cyrsiau a addysgir yn cynnig amrywiaeth o dechnegau hanfodol a phynciau dewisol.

Yr Ysgol Meddygaeth

Canolbwynt ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yw hybu gyrfaoedd a gwella sgiliau proffesiynolion gofal iechyd.

Yr Ysgol Ieithoedd Modern

Un o ganolfannau ieithoedd modern mwyaf a mwyaf dynamig y DU.

Ysgol Cerddoriaeth

Cymuned gerddorol garismatig o ymchwilwyr academaidd a chreadigol blaenllaw.

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Addysgu o'r ansawdd uchaf mewn adeilad modern pwrpasol.

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol, gydag enw da yn rhyngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil.

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Rydym yn cynnig pum cwrs MSc wedi’i dylunio i ehangu eich sgiliau a chymwysterau a’ch darparu chi ag amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa ddiddorol.

Yr Ysgol Seicoleg

Addysgu o’r radd flaenaf, i israddedigion ac ôl-raddedigion, gydag ymchwil arloesol.

Ysgol y Gwyddorau Cymeithasol

Cymuned sy'n ffynnu ac yn ymgysylltu, ac sydd wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglenni astudio o'r radd flaenaf.

Ysgol y Gymraeg

Un o'r adrannau Cymraeg hynaf yng Nghymru ac yma mae'r Gadair Gymraeg sefydledig hynaf yng Nghymru.