Ewch i’r prif gynnwys

A i Y

A

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Addysg MSc Amser llawn
Addysg a Hyfforddiant ôl-orfodol (PCET) PGCE Amser llawn
Addysg Feddygol MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Addysg Feddygol (e-Ddysgu) MSc, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Addysg, Polisïau a Chymdeithas MSc Amser llawn, rhan-amser
Adeiladu a Modelu Gwybodaeth Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Ddeallus MSc Amser llawn
Adrodd Radiograffig PG Cert Rhan-amser
Agweddau Cyfreithiol a Gwleidyddol ar Faterion Rhyngwladol LLM Amser llawn
Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol LLM Rhan-amser dysgu o bell
Amgylchedd a Datblygiad MSc Amser llawn
Anhwylderau Seicolegol Plant MSc Amser llawn
Archaeoleg MA Amser llawn, rhan-amser
Arloesi a Rheoli mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu MSc Amser llawn
Arweinyddiaeth Gyhoeddus MSc Rhan-amser
Astroffiseg MSc Amser llawn
Astroffiseg Data-ddwys MSc Amser llawn
Astudiaethau Caplaniaeth MTh, PgDip, PgCert Rhan-amser
Astudiaethau Caplaniaeth: Military MTh Rhan-amser
Astudiaethau Cyfieithu MA Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd LLM Amser llawn
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd MA Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) PgDip Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Pensaernïol MArch Amser llawn yn rhan o swydd
Athroniaeth MA Amser llawn, rhan-amser

B

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Bar Professional Training Course LLM, PgDip Amser llawn
Bioleg y Geg MSc Amser llawn
Biowybodeg MSc Amser llawn, rhan-amser
Biowybodeg ac Epidemioleg Enetig MSc Amser llawn, rhan-amser

C

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy MSc Amser llawn, rhan-amser
Cadwraeth Broffesiynol MSc Amser llawn, rhan-amser
Canser Bioleg a Therapiwteg MSc Amser llawn
Catalysis MSc Amser llawn, rhan-amser
Cemeg Feddyginiaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cemeg Fiolegol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cemeg Uwch MSc Amser llawn
Cerddoriaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Civil and Water Engineering MSc Amser llawn, rhan-amser
Clinical Leadership and Leading Change in Cardiology MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Cwnsela Genetig a Genomig MSc Rhan-amser dysgu o bell
Cyfathrebu Gwleidyddol MA Amser llawn
Cyfathrebu Gwyddoniaeth MSc Amser llawn
Cyfraith Eglwysig LLM Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Cyfraith Eiddo Deallusol LLM Amser llawn
Cyfraith Gofal Cymdeithasol LLM Amser llawn
Cyfraith Hawliau Dynol LLM Amser llawn
Cyfraith Masnach Ryngwladol LLM Amser llawn
Cyfraith Trafnidiaeth LLM Amser llawn
Cyfrifeg a Chyllid MSc Amser llawn
Cyfrifiadura MSc Amser llawn, rhan-amser
Cyfrifiadura a Rheoli TG MSc Amser llawn, rhan-amser
Cyfrifiadureg a Rheoli TG gyda Lleoliad MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg gyda Lleoliad MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg Uwch gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas MA Amser llawn
Cyllid MSc Amser llawn
Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cynllunio a Datblygu Gofodol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol MSc Amser llawn
Cynllunio Rhyngwladol a Dylunio Trefol MSc Amser llawn
Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang MA Amser llawn
Cysylltiadau Rhyngwladol MScEcon Amser llawn, rhan-amser

D

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Dadansoddi Data i’r Llywodraeth MSc Amser llawn
Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol MSc Amser llawn
Datblygu Trefol a Rhanbarthol MSc Amser llawn, rhan-amser
Deallusrwydd Artiffisial MSc Amser llawn
Deintyddiaeth Glinigol MClinDent Amser llawn
Dermatoleg Glinigol MSc Amser llawn
Dermatoleg Ymarferol MSc, PgDip Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Diabetes MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth MSc Amser llawn, rhan-amser
Diploma Graddedig yn y Gyfraith Diploma Graddedig Amser llawn
Diwinyddiaeth MTh, PgDip, PgCert Amser llawn, rhan-amser
Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol MA Amser llawn
Diwylliannau Byd-eang MA Amser llawn
Dogfennau Digidol MA Amser llawn
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysgol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Busnes a Rheolaeth) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwaith Cymdeithasol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Technoleg) MSc Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser, amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Dylunio Pensaernïol MA Amser llawn
Dylunio Trefol MA Amser llawn
Dŵr mewn Byd sy’n Newid Msc Amser llawn

E

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Eco-Ddinasoedd MSc Amser llawn
Ecoleg Bydeang a Chadwraeth MSc Amser llawn
Economeg MSc Amser llawn
Economeg Ariannol MSc Amser llawn
Economeg, Bancio a Chyllid Rhyngwladol MSc Amser llawn
Education for Healthcare Professionals MSc, PgCert Amser llawn, rhan-amser
Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd MSc Amser llawn

F

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Fferylliaeth Glinigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ffiseg MSc Amser llawn
Ffiseg Data-ddwys MSc Amser llawn
Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd MSc Amser llawn
Ffiseg Tonnau Disgyrchol MSc Amser llawn
Ffisiotherapi MSc Amser llawn, rhan-amser
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer MSc Amser llawn, rhan-amser
Ffotograffiaeth Glinigol PG Cert Rhan-amser dysgu o bell

G

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Gofal Critigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Gofalu am Gasgliadau MSc Amser llawn, rhan-amser
Gradd Meistr Weithredol mewn Gweinyddu Busnes MBA Rhan-amser
Gwaith Cymdeithasol MA Amser llawn
Gweinyddu Busnes MBA Amser llawn
Gweinyddu Busnes gyda'r Cyfrynga MBA Amser llawn
Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus MScEcon Amser llawn, rhan-amser
Gwyddoniaeth Archaeolegol MSc Amser llawn, rhan-amser
Gwyddor Data a Dadansoddi MSc Amser llawn, rhan-amser
Gwyddor Mewnblannu MSc Amser llawn
Gyfraith LLM Amser llawn

H

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Heneiddio, Iechyd a Chlefydau MSc Amser llawn, rhan-amser
Human Resource Management MSc Amser llawn, rhan-amser

I

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd MSc Rhan-amser dysgu o bell
Iaith ac Ieithyddiaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Iechyd Cyhoeddus MPH Amser llawn, rhan-amser
Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer) MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ieithyddiaeth Fforensig MA Amser llawn, rhan-amser
Ieithyddiaeth Gymhwysol MA Amser llawn, rhan-amser
Islam ym Mhrydain Gyfoes MA, PgDip Amser llawn, rhan-amser

L

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Llenyddiaeth Saesneg MA Amser llawn, rhan-amser
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru MScEcon Amser llawn, rhan-amser
Llywodraethiant a Datganoli LLM Amser llawn
Llywodraethiant Gofal Llygaid PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau MSc Amser llawn

M

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Marchnata MSc Amser llawn
Marchnata Strategol MSc Amser llawn
Mathemateg MSc Amser llawn
Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Meddygaeth Newyddenedigol MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Mega-Adeiladau Cynaliadwy MSc Amser llawn, rhan-amser
Meistr mewn Gweinyddu Dylunio MDA Dysgu cyfunol rhan-amser, dysgu cyfunol amser llawn
MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth MSc Amser llawn, rhan-amser

N

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Newyddiaduraeth Cylchgronau MA Amser llawn
Newyddiaduraeth Darlledu MA Amser llawn
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data MSc Amser llawn
Newyddiaduraeth Newyddion MA Amser llawn
Newyddiaduraeth Ryngwladol MA Amser llawn
Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu MA Amser llawn
Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau MSc Amser llawn
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol PgDip Amser llawn, rhan-amser

O

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Optometreg Glinigol MSc Amser llawn, rhan-amser dysgu o bell
Orthodonteg MScD Amser llawn

P

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Peirianneg Adeileddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon MSc Amser llawn, rhan-amser
Peirianneg Fecanyddol Uwch MSc Amser llawn
Peirianneg Meddalwedd MSc Amser llawn
Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol MSc Amser llawn
Peirianneg Sifil MSc Amser llawn, rhan-amser
Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol PgDip Dysgu cyfunol rhan-amser, dysgu cyfunol amser llawn
Peryglon Amgylcheddol MSc Amser llawn
Plentyndod ac Ieuenctid MSc Amser llawn, rhan-amser
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus MSc Amser llawn, rhan-amser
Polisi Morol a Rheoli Llongau MSc Amser llawn
Presgripsiynu Anfeddygol PG Cert Rhan-amser

R

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Radiograffeg MSc Amser llawn, rhan-amser
Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion PG Cert Dysgu cyfunol amser llawn
Rheolaeth Busnes gyda Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol MSc Amser llawn
Rheoli Busnes MSc Amser llawn
Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy MSc Amser llawn
Rheoli Gofal mewn Ymarfer Amlawdriniaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Rheoli Poen MSc Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) MSc, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Rhyngwladol MSc Amser llawn

S

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Seiciatreg MSc Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Seicoleg MSc Amser llawn
Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth MSc Amser llawn
Systemau Ynni Trydanol MSc Amser llawn

T

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth MSc Amser llawn
Therapi Galwedigaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Therapi Galwedigaethol (Cyn-gofrestru) PgDip Amser llawn
Therapiwteg MSc, PgDip, PgCert Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol PgDip, PgCert Rhan-amser
Tocsicoleg Feddygol MSc, PgDip, PgCert Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Trafnidiaeth a Chynllunio MSc Amser llawn
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder MSc Amser llawn, rhan-amser

U

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Uwch-Gyfrifiadureg MSc Amser llawn, rhan-amser
Uwch-Ymarfer MSc Amser llawn, rhan-amser

Y

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) LLM, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Y Gwyddorau Cymdeithasol MSc Amser llawn, rhan-amser
Ymarfer Cadwraeth MSc Amser llawn
Ymarfer Cynllunio PG Cert Rhan-amser
Ymarfer Llawfeddygol Uwch MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ymchwil Glinigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu MA Amser llawn, rhan-amser
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol MSc Amser llawn, rhan-amser
Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol MSc Amser llawn, rhan-amser
Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd MSc Amser llawn, rhan-amser
Ysgrifennu Creadigol MA Amser llawn