Ewch i’r prif gynnwys

Rhagolygon Gyrfa

Two female student journalists using film equipment

Mae lefelau cyflogadwyyedd graddedigion Prifysgol Caerdydd yn uchel ac yn cael eu tanategu gan raglenni Meistr perthnasol ac ansawdd dysgu safonol.

Mynd i leoedd – cyrchfannau graddedigion Prifysgol Caerdydd

Mae Cyrchfannau Ymadawyr o Ystadegau Addysg Uwch yn dangos bod 90.2% o’n ôl-raddedigion a addysgir a ymatebodd i’r arolwg mewn gwaith neu astudiaeth bellach yn ystod y chwe mis cyntaf ar ôl graddio (ar gyfer y rheiny a raddiodd yn ystod blynyddoedd academaidd 2011/12 a 2013/14).

Nodwch, mae'r llun isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Pie chart illustrating postgraduate taught graduate destinations: 74.8% in employment; 9.3% in further study; 6.1% in work and study; and 7.1% unemployed and 2.7% 'other'.
Ar gyfer graddedigion ôl-raddedig a addysgir rhwng blynyddoedd academaidd 2011/12 a 2013/14.

Bydd fy astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn fudd mawr i’m cynlluniau gyrfa. Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio ar brosiect traethawd hir gyda Dŵr Cymru, un o gwmnïau mwyaf amlwg Cymru. Cafodd hwn ei drefnu’n llwyr gan y Brifysgol a fydd yn gymorth mawr i mi wrth chwilio am swydd.

David, MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi

Cyngor gyrfaoedd

Mae Cynghorwyr gyrfaoedd ar gyfer pynciau penodol yn gweithio'n ein Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. Gallan nhw eich helpu chi i ddatblygu eich cynlluniau gyrfaol wedi i chi raddio. Mae gennym adnoddau ar-lein cynhwysfawr hefyd i ôl-raddedigion Prifysgol Caerdydd i'ch helpu gyda chynllunio a datblygu'ch sgiliau.

Mae'r Ganolfan hefyd yn darparu adnoddau gwybodaeth eang a reolwyd gan staff gwybodaeth profiadol a deunyddiau eraill sy'n cynnwys gwybodaeth am swyddi, DVDs a bwletin ar-lein am swyddi.

Rhaglen Gyrfaoedd

Yn ogystal â darpariaeth gyrfaoedd sydd wedi ei deilwra ar eich cyfer o fewn Ysgolion academaidd, mae rhaglen Gyrfaoedd lawn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn. Mae'r rhaglen yn cynnwys ffeiriau cyflogwyr a chyflwyniadau, sgyrsiau a gweithdai gyrfaoedd sy'n cael eu rhedeg gan staff y Ganolfan a chyflogwyr. Ei bwriad yw i'ch helpu chi i wella eich sgiliau ysgrifennu CV, gwella eich technegau cyfweld, ysgrifennu ceisiadau a chyflwyno eich hun mewn ffordd effeithiol.

Lleoliadau gwaith taledig

Fel myfyriwr ôl-raddedig gallwch chi elwa o'r profiad o gael gwaith taledig ar leoliad ledled Cymru.

Gwasanaeth Datblygu Sgiliau

Mae'r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau yn darparu amrywiaeth o gyrsiau sydd yn anelu at adeiladu eich hyder, gwella eich sgiliau trosglwyddiadwy a chynyddu eich potensial cyflogadwyedd. Cewch dystysgrifau am gwblhau'r cyrsiau ac maent yn boblogaidd gyda chyflogwyr. Mae'r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau'n cael ei gefnogi gan PricewaterhouseCoopers LLP.