Ewch i’r prif gynnwys

Pam Prifysgol Caerdydd?

Rydym yn y rheng uchaf o Brifysgolion ymchwil Prydain ac yn aelod o Grŵp Mawreddog Russell.

Prifysgol Caerdydd a'r Iaith Gymraeg.

Rhagoriaeth Ymchwil

 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, daethom yn 5ed ymysg Prifysgolion yn genedlaethol ar sail ansawdd ein hymchwil.
 • Dyfarnwyd pum Gwobr Pen-blwydd Coroni'r Frenhines (sy’n cydnabod rhagoriaeth o’r radd flaenaf mewn Addysg Uwch) i'r Brifysgol
 • Denwyd £90 miliwn ar gyfartaledd mewn grantiau a chontractau ymchwil newydd dros y dair blynedd ddiwethaf.
 • Aelodau staff uchel eu parch gan gynnwys dau Enillydd Gwobr Nobel a nifer o Gymrodorion y Gymdeithas Frenhinol, Academi Brenhinol Beirianneg, a’r Academi Brydeinig yn ogystal ag Academyddion yr Academi Gwasanaethau Cymdeithasol.
 • Mae ein hyfforddiant doethurol yn cael ei gydnabod gan Gynghorau Ymchwil y DU ac rydym yn arwain neu’n gyfrannog mewn amrywiaeth o Fentrau Hyfforddiant Doethurol.

Diwylliant Ymchwil

 • Mae'r Academi Ddoethurol yn cynnig sgiliau a chyfleoedd datblygu a rhwydweithio ac yn meithrin amgylchedd ysgogi deallusol.
 • Wedi’i gynnwys ar restr fer 2010 gwobr Addysg Uwch y Times yn y categori "Cefnogaeth Ragorol i Ymchwilwyr sy’n Dechrau eu Gyrfa".

Cysylltiadau cryf â diwydiant, masnach a llywordraeth

 • Perthynas agos gyda chwmnïau lleol a chwmnïau rhyngwladol mawr.
 • Gweithredu fel ymgynghoriaeth ar gyfer cwmnïau, awdurdodau lleol a llywodraeth ar ystod eang o faterion technegol a pholisïau.
 • Mae’r Isadran Ymchwil a Masnachol yn sicrhau cysylltiadau cryf gyda busnes a diwydiant a phartneriaid eraill.
 • Rhwydwaith Arloesedd yn darparu cyfleoedd rhwydweithio rhagorol

Ieithoedd i Bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i bawb yn rhoi'r cyfle i chi wella eich sgiliau ieithyddol, ochr yn ochr gyda’ch astudiaethau am ddim