Ewch i’r prif gynnwys

Doethuriaethau Proffesiynol

Mae Doethuriaeth Broffesiynol yn gofyn am ymrwymiad cyfwerth â PhD, dros yr un cyfnod o amser. Mae’r dyfarniad yn dynodi cyfraniad gwreiddiol i wybodaeth ond mewn cyd-destun proffesiynol.

Mae’r gwahaniaeth rhwng Doethuriaeth Broffesiynol a gradd PhD yn cael ei amlygu gyda'r teitl sy’n cyfeirio at broffesiwn penodol neu faes proffesiynol o waith.

Mae rhaglenni Doethuriaeth Broffesiynol yn cael eu trefnu'n systematig  yn nhermau hyd a strwythur y rhaglen, arolygaeth, cefnogaeth ac asesiad. Maent yn cyfuno astudiaeth gyfeiriedig gydag ymchwil cyfansoddol sylweddol.

Ffeithiau allweddol

 HydTraethawd
Llawn Amser3-4 blyneddhyd at 80,000 o eiriau
Rhan Amser4-7 mlyneddhyd at 80,000 o eiriau

Doethuriaethau proffesiynol llawn amser

Mae doethuriaethau proffesiynol llawn amser yn nodweddiadol gyda’r bwriad i’ch paratoi ar gyfer mynediad i’r proffesiwn yna ac mewn rhai achosion eich darparu gyda’r ‘trwydded i ymarfer’.

Rydym yn cynnig y doethuriaethau proffesiynol llawn amser canlynol:

Doethuriaethau proffesiynol rhan-amser

Mae doethuriaethau proffesiynol rhan amser yn addas os ydych eisoes yn ymarferydd proffesiynol ac yn dymuno cyfuno astudiaeth academaidd gyda myfyrdod am eich ymarfer.

Rydym yn cynnig y doethuriaethau rhan amser canlynol: