Ewch i’r prif gynnwys

Math o radd

Chemistry student in a lab.

Mae graddau ymchwil yn golygu astudiaeth drylwyr o faes penodol.

Rydym yn cynnig pedwar math o radd ymchwil:

Doethuriaeth (PhD)

Mae Doethuriaeth (PhD) yn gymhwyster lefel uwch sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol a gyda'i wreiddiau mewn ymchwil gwreiddiol.

Doethuriaethau Proffesiynol

Mae gofynion Doethuriaeth Broffesiynol yn debyg i'r hyn a ddisgwylir mewn gradd PhD. Mae'r dyfarniad yn dynodi cyfraniad gwreiddiol i wybodaeth ond mewn cyd-destun proffesiynol.

Doethur Meddygaeth

Mae Doethur Meddygaeth (MD) yn radd doethuriaeth ymchwil sydd ar gyfer graddedigion meddygol. Mae fel arfer wedi ei leoli'n y labordy er ei fod yn ffocysu ar bwnc ymchwil clinigol penodol.

Gradd Meistr drwy raddau ymchwil

Dysgwch mwy am raglenni gradd Meistr Ymchwil sef – MPhil (Meistr Athroniaeth) a’r MRes (Meistr Ymchwil) – yn ogystal a’r Meistr Gwyddoniaeth (MSc) mewn Dulliau Ymchwil a rhaglenni a addysgir sy’n darparu sylfaen cadarn ar gyfer PhD mewn amrywiaeth o wyddorau cymdeithasol.

Mae cyfleoedd ar gyfer ymchwil a oruchwylir ar gael ym mhob ysgol. Mae manylion manwl o bob gradd ymchwil ar gael drwy ddefnyddio'r Chwiliwr Cyrsiau.

Bydd eich ymchwil yn ddibynnol ar eich maes astudio -naill ai o fewn y gwyddorau labordy neu o fewn y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol.