Ewch i’r prif gynnwys

Barn Myfyrwyr a Straeon

Dyma rai o’n myfyrwyr ymchwil yn rhannu eu barn am fywyd fel myfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Fideo am farn myfyrwyr am Brifysgol Caerdydd.

Myfyriwr PhD, carwr y gofod a chyfrannwr Youtube

Bydd Matthew Allen, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a chyflwynydd/crëwr y sianel YouTube 'UKAstroNut', yn ateb ein cwestiynau am ei ymchwil, ei fywyd fel seren YouTube, a’r sêr eu hunain.

Myfyriwr PhD anturus a darpar seren deledu

Mae Niall McCann, anturiaethwr a myfyriwr PhD yn Ysgol y Biowyddorau a seren 'Biggest & Baddest'- sef cyfres antur bywyd gwyllt byd-eang sy’n mynd ar drywydd rhai o anifeiliaid mwyaf a pheryclaf y byd, yn ateb ein cwestiynau ynglŷn â’i PhD, ei gyfnod yng Nghaerdydd a’i anturiaethau anhygoel.

Myfyriwr PhD yn ehangu'i gorweIion â thaith ymchwil i'r UDA

Beatrice Berthon, PhD student in Medical Physics, School of Medicine, talks about her 21-day research trip to the USA.

Llwyddiant i fyfyrwyr PhD yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Myfyrwyr PhD, Catherine Dunn a Dominic Roche, yn dweud am eu profiadau a gyrfaoedd newydd diddorol fel darlithwyr o fewn yr ysgol.

'Dyw cyfuno PhD gyda gyrfa hoci iâ ddim yn dasg hawdd

Gwnaeth Luke Piggot gwneud ei astudiaeth PhD mewn ymchwil cell fonyn canser a chwarae hoci rhew’n broffesiynol i’r ‘Cardiff Devils’.

Gwaith cyhoeddus fel ethnograffydd cerddorol

Sam Murray, Myfyriwr PhD ail flwyddyn yn ein Hysgol Cerddoriaeth, yn dweud sut mae’n ymgysylltu mewn ymrwymiad cyhoeddus i’r bobl mae’n eu hastudio.

Menywod, gwleidyddiaeth ac astudio yn Gymraeg

Anys Wood, Myfyrwraig PhD yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy’n ateb ein cwestiynau busneslyd am ei hymchwil a pham wnaeth hi ddewis astudio ei Doethuriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynghorion PhD gan yr Hyrwyddwr Doethurol, Lucie Lévêque, yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Lucie Lévêque, sy'n fyfyriwr PhD yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac yn Hyrwyddwr Doethurol, sy'n cynnig ei chynghorion PhD.

Sut i jyglo PhD gyda bywyd teuluol gan hyrwyddwr yr Academi Ddoethurol, Diana Waldron

Diana Waldron, Myfyriwr PhD a hyrwyddwr yr Academi Ddoethurol, sy'n trafod sut i jyglo PhD gyda bywyd teuluol.