Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-30 o 264 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Y Gyfraith

The School of Law and Politics offers opportunities for both full and part-time study leading to the degrees of MPhil and PhD in Law across a range of research areas.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn adnabyddus am ei hymchwil academaidd ac mae’n un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil ym maes Astudiaethau Celtaidd yn y DU.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoriaeth

Gallech arbenigo mewn cyfansoddi, cerddoleg neu berfformio, ac mae tri modd cyflwyno, sef traethawd ymchwil, portffolio o gyfansoddiadau gyda sylwebaeth a datganiad perfformio ynghyd â thraethawd ymchwil atodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoleg

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn addysg uwch ac ysgrifennu am gerddoriaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfansoddi

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn cyfansoddi cerddoriaeth yn broffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Perfformio

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddilyn ymchwil pellach, addysgu a pherfformiad proffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Operator Algebras and Noncommutative Geometry

The application of Operator Algebras and K-theory to understand structural problems in statistical mechanics and conformal quantum field theory.

Prosiect

Mecaneg Cyfrifiadurol a Deunyddiau Uwch

Cyfleoedd sydd ar gael ym maes Deunyddiau, ac Uwch Ddeunyddiau a Mecaneg Cyfrifiadurol.

Prosiect

Rheoleiddio RNA cytoplasmig mewn symudoldeb celloedd

Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i sut mae rheoliad RNA cytoplasmig yn effeithio ar fotilrwydd celloedd a swyddogaeth imiwnedd, drwy astudio proteinau RNA-rhwymol a gadwyd a’u rhyngweithio gydag mRNAs ymgeisio.

Prosiect

Quantum dynamics of frustrated spin systems

This study will investigate the magnetic spin dynamics of bulk systems as quantum effects start to become relevant at low temperature.

Prosiect

Higher order analysis and bifurcation theory

You will be expected to extend the current theory to the weakly non-linear regime and beyond.

Prosiect

The molecular basis of cognitive flexibility

This project examines transcriptomes in key brain regions at critical periods to determine the molecular bases of flexible behaviour.

Prosiect

Smart monitoring of catchment water quality

This project will investigate the feasibility of using alternative, low cost, wireless sensors to measure water quality.

Prosiect

Calcium signalling in in-vitro fertilization

The aim of this project is to capture the complex interplay of Ca2+ signalling and the cytoplasmic spasms in eggs and make advances that could inform future experiments and ultimately clinical practice.

Prosiect

Combinatorial optimisation

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Robust analysis of multivariate extreme events

This project is to develop robust statistical techniques by leveraging knowledge in extremal integral representations, stochastic geometry and combining it with cutting-edge approaches from the now rapidly growing field of distributionally robust optimisation.

Prosiect

Holomorphic Representations of the Braid Group

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Rheoleiddio bôn-gelloedd canser drwy broteolysis

Yn ddiweddar nodwyd bod bôn-gelloedd canser yn gyfrifol am ail-achosion o’r clefyd a lledaenu metastatig.

Prosiect

Targeting LAG3+ T cells for Cancer Immunotherapy

This study will look at the control of adaptive immunity in health and inflammation by human blood and mucosal gamma/delta T cells.

Prosiect

Random laser with III-V semiconductor nanowires

In this project, you will be working on both theoretical modelling and experimental demonstration.

Prosiect

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon (MRes)

Nod y cwrs MRes yw eich darparu gyda llwyfan gwych ar gyfer datblygu gyrfa, boed mewn diwydiant neu ymchwil academaidd.

MRes Amser llawn Rhaglen

EPSRC CDT in Compound Semiconductor Manufacturing

This PhD degree programme is part of the EPSRC Centre for Doctoral Training (CDT) in Compound Semiconductor Manufacturing.

PhD Amser llawn Rhaglen

Controlling nanoparticle morphology through chemical doping

This study looks at the effects when combining different elements in bimetallic systems.

Prosiect

Metaheuristic Methods for Probabilistic Graphical Models

The aim of this project is to develop approaches for learning probabilistic graphical models that can be used for classification problems and to explore causal relationships between attributes.

Prosiect

Investigating peroxisome dysregulation in Alzheimer’s disease

In this project you will first determine how peroxisomes respond to the specific pathogenic proteins associated with AD in vivo.

Prosiect