Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-1 o 1 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Peirianneg: Ynni a'r Amgylchedd

Un o dri thema ymchwil yr Ysgol yw Ynni a’r Amgylchedd, sy’n ceisio datblygu technoleg ynni a chwarae rôl allweddol wrth fynd i’r afael â’r galw cynyddol ar gyfer technolegau carbon isel a chynaliadwy, tra’n lleihau’r effaith amgylcheddol a sicrhau amgylchedd cynaliadwy.

PhD, MPhil, EngD Amser llawn, rhan-amser Maes