Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-18 o 18 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Niwrowyddoniaeth Weledol

Niwrowyddoniaeth gweledol

PhD Amser llawn, rhan-amser Maes

Meddygaeth

The School of Medicine offers research degrees in the medical disciplines such as cancer, immunology, infection, immunity, neurosciences, mental health and population medicine.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Meddygaeth Boblogaeth

Mae rhaglenni ymchwil ôl-raddedig Is-adran Meddygaeth Boblogaeth yn canolbwyntio ar Atal ac ailgynllunio gwasanaethau gofal iechyd.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Cemeg Feddyginiaethol

Mae Cemeg Feddyginiaethol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Canser a Geneteg

Bydd y rhaglen hon yn arwain at radd ymchwil mewn canser a/neu geneteg y gellid eu defnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau academaidd, clinigol a diwydiannol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Ffarmacoleg a Ffisioleg

Mae Ffarmacoleg a Ffisioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Haint ac Imiwnedd

I gynnig gwybodaeth eang ac arbenigedd ym mhob agwedd ar brosesau clefyd imiwnolegol yn seiliedig ar y lefel cellog a moleciwlaidd, gyda chryfderau mewn imiwnedd cynhenid, imiwnoleg canser, bioleg celloedd-T a heintiau bacteriol a firaol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Addysg Feddygol a Deintyddol

We undertake and support a range of educational research and evaluation activity in the healthcare professions, particularly medicine and dentistry.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Darparu Cyffuriau a Microbioleg

Mae Darparu Cyffuriau a Microbioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

Mae Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Meddygaeth Seicolegol a'r Niwrowyddorau Clinigol

Mae Yr Isadran Meddygaeth Seicolegol a’r Niwrowyddorau Clinigol yn un o’r Adrannau prifysgol mwyaf o ran seiciatreg yn y DU, yn darparu arweiniad mewn arfer clinigol, addysgu ac ymchwil arloesol, o ansawdd uchel ar draws nifer o feysydd o arfer seiciatrig.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Investigating peroxisome dysregulation in Alzheimer’s disease

In this project you will first determine how peroxisomes respond to the specific pathogenic proteins associated with AD in vivo.

Prosiect

Investigating the childhood neurodevelopmental origins of adult mental illness

This PhD utilises new data generated by a Wellcome Trust Collaborative Award between Cardiff and Bristol Universities to test hypotheses on why child NDDs show links with later adult mental illness.

Prosiect

Flexible vectors for immunotherapy against cancer and pathogens

This project aims to determine pathways that can drive the growth of particular types of NK and T cells that are optimised to provide better protection from disease. We will use cytomegalovirus and leukaemic cells as systems of analysis.

Prosiect

Enhancing immune stimulation for novel anti-cancer viral vaccine vectors

We will combine cutting-edge proteomics with molecular virology and immunology to determine how HCMV induces such strong responses, enabling us to generate optimised vaccine vectors.

Prosiect

School experiences in children at high genetic risk of mental health problems

This project will provide important insights into why children with a genomic disorder struggle in school.

Prosiect