Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-15 o 15 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Meddygaeth

The School of Medicine offers research degrees in the medical disciplines such as cancer, immunology, infection, immunity, neurosciences, mental health and population medicine.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Ymchwil Weithrediadol

Mae ymchwil yn y maes yn cynnwys: Modelu llif traffig; Modelu gofal iechyd; Modelu lledaeniad clefydau heintus; Theori ciwio; Amserlennu a phroblemau amserlennu; Metaheuristeg; Optimeiddio arwahanol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Mathemateg Bur

Mae ymchwil yn y maes yn cynnwys: Hafaliadau differol rhif a chyffredin; Dadansoddiad swyddogaethol; Theori sbectrol cyfrifiadurol a dadansoddol; Mecaneg cwantwm; Theori rhif a’i ddefnydd; Ffiseg mathemategol; Algebras gweithredydd; Geometreg algebraidd.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Mathemateg Gymhwysol

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Lluosogi ton mewn cyfryngau anhomogenaidd; Homogeneiddiad; Mecaneg hylif; Mecaneg strwythurol a solet; Dadansoddiad rhifiadol a chyfrifiadureg gwyddonol; Modelu mathemategol cymhwysol; Effeithiau cof; Problemau gwrthdro; Trawsnewid hanfodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifeg a Chyllid

Mae gan Adran Cyfrifeg a Chyllid yn Ysgol Busnes Caerdydd enw da byd-eang sefydledig ac sy’n cynyddu am gynnal ymchwil empirig a damcaniaethol o ansawdd uchel mewn cyfrifeg a chyllid a meysydd cysylltiedig.

PhD Amser llawn, rhan-amser Maes

Tebygolrwydd ac Ystadegaeth

Research in this area spans: Multivariate statistical analysis; Time series analysis; Statistical modelling in market research; Optimal experimental design; Stochastic global optimisation; Change point detection; Probabilistic methods in search and number theory; Fisheries; Medical statistics; Random fields; Mathematical finance.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Astudio clefyd niwroseiciatrig dynol mewn niwronau dynol diffygiol DLG2

Mae'r prosiect PhD hwn mewn Meddygaeth yn ceisio deall rôl y DLG2 yn ystod datblygiad niwral a niwronau aeddfed gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau.

Prosiect

The molecular basis of cognitive flexibility

This project examines transcriptomes in key brain regions at critical periods to determine the molecular bases of flexible behaviour.

Prosiect

Investigating peroxisome dysregulation in Alzheimer’s disease

In this project you will first determine how peroxisomes respond to the specific pathogenic proteins associated with AD in vivo.

Prosiect

Targeting LAG3+ T cells for Cancer Immunotherapy

This study will look at the control of adaptive immunity in health and inflammation by human blood and mucosal gamma/delta T cells.

Prosiect

Investigating the childhood neurodevelopmental origins of adult mental illness

This PhD utilises new data generated by a Wellcome Trust Collaborative Award between Cardiff and Bristol Universities to test hypotheses on why child NDDs show links with later adult mental illness.

Prosiect

Flexible vectors for immunotherapy against cancer and pathogens

This project aims to determine pathways that can drive the growth of particular types of NK and T cells that are optimised to provide better protection from disease. We will use cytomegalovirus and leukaemic cells as systems of analysis.

Prosiect

Enhancing immune stimulation for novel anti-cancer viral vaccine vectors

We will combine cutting-edge proteomics with molecular virology and immunology to determine how HCMV induces such strong responses, enabling us to generate optimised vaccine vectors.

Prosiect

Optimizing adult mental health outcomes in children with neurodevelopmental problems: interplay of social and genetic factors

This PhD project provides a unique opportunity to develop advanced methodological and analytic skills in the field of developmental psychopathology.

Prosiect

School experiences in children at high genetic risk of mental health problems

This project will provide important insights into why children with a genomic disorder struggle in school.

Prosiect