Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-30 o 58 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Mathemateg

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amrywiaeth eithriadol o eang o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Ffiseg a Seryddiaeth

Mae’r amrywiaeth eang o arbenigedd o fewn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn galluogi’r Ysgol i gynnig amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer radd uwch mewn ymchwil.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Combinatorial optimisation

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Cyfuniadeg

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Vertex algebras and lie theory

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Connectivity of group C*-algebras

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Spectral element mimetic least squares PGD method

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Dysgu peirianyddol a chloddio data

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Dynamics of bubbles rising in viscoelastic fluids

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Homogenisation of periodic problems in linear PDEs and non-linear elasticity

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Brasamcan sbectrol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Higher order analysis and bifurcation theory

You will be expected to extend the current theory to the weakly non-linear regime and beyond.

Prosiect

Theori aflinol tonnau disgyrchiant acwstig

Bydd y prosiect hwn yn defnyddio dadansoddiad graddfa luosog gyda thechnegau mathemategol safonol eraill er mwyn cael yr ateb cyffredinol mewn gofod tri dimensiwn.

Prosiect

Proper general decomposition for convection-diffusion equations

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Cohomoleg bwndel parhaus

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Algebras gweithredydd

Nod y prosiect yw creu isffactorau sy’n gysylltiedig â chategorïau tensor lled-rhesymegol ac ymchwilio i’w priodweddau.

Prosiect

Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Theori sbectrol gweithredwyr gwahaniaethol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Dylanwad cywasgadwyedd ar ddeinameg microswigod wedi’u mewngapsiwleiddio

Bydd y prosiect hwn yn datblygu hafaliadau arwahanol ar gyfer datrys PDEs y gellir eu defnyddio wedyn ar gyfer problemau mewn mecaneg hylif.

Prosiect

Modelling of sporting events using artificial intelligence and statistical methods for big data

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Dadansoddiad mathemategol - Systemau dynamegol a theori sbectrol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Ar ffracsiynau parhaus aml-ddimensiwn

Bydd y prosiect yn sefydlu ffiniau dadansoddol ar gyfer cywirdeb cydgyfeiriol ar gyfer yr algorithm ffracsiwn parhaus aml-ddimensiwn.

Prosiect

Spectral approximation on metric graphs, on manifolds, and for systems of differential equations

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Tunable THz laser source

This project will involve the design, fabrication and characterisation of such a source, based on the non-linear optical process of difference frequency generation in an integrated semiconductor laser structure.

Prosiect

Canfod tsunami yn gynnar gyda thonnau disgyrchiant acwstig

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Esblygiad rhyngwyneb mewn amgylchedd ar hap

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Ymbelydredd tonnau disgyrchiant acwstig gan wrthrych sy’n effeithio

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Dylunio arbrofion mewn modelau atchweliad gydag arsylwadau cydberthynas

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Micro- and nano-scale statistical properties of rough engineering surfaces and their tribological properties

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Chwiliadau Awtomatig ar gyfer Allyriadau Gwasgaredig Iawn o Sêr

Mae gennym ddiddordeb arbennig yn y ffracsiwn o'r sêr sy'n gorwedd y tu allan i strwythurau galaethol hawdd i’w hadnabod fel ffordd o olrhain hanes sefydlu lleugylchoedd mater tywyll masau amrywiol.

Prosiect