Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-9 o 9 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Cyfrifiadura cymdeithasol

Mae’r maes blaenoriaeth yn ategu’r gweithgareddau’r Labordy Gwyddorau Data Cymdeithasol a’r Labordy Cyfrifiadura Cymdeithasol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifiadura Gweledol

Mae ein ymchwil mewn cyfrifiadura gweledol yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau mewn meysydd o weledigaeth gyfrifiadurol, graffig cyfrifiadurol, cyfrifiadura geometrig a phrosesai delweddau a fideos.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Text and data mining

In this priority area, we are especially interested in applying text and data mining in the areas of healthcare, policing, life sciences and social sciences.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Systemau gwasgaredig a chyfochrog

Mae'r maes blaenoriaeth â diddordeb mewn ceisiadau amlddisgyblaethol cyfrifiadurol-ddwys a data-ddwys sy’n cwmpasu gwyddoniaeth gyfrifiadurol draddodiadol a gwyddoniaeth data mawr.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Preifatrwydd data a seiberddiogelwch

Ymhlith ein ymchwil mewn seiberddiogelwch mae dosbarthiad peiriant o ddrwgwedd mewn ffurfiau amrywiol (ee elfennau gweithredadwy deuaidd a dolenni ar y we), modelau mathemategol ar gyfer mesur a rhagweld risg diogelwch rhwydwaith, diogelwch systemau rheoli diwydiannol (ee systemau SCADA), a diogelwch Cwmwl.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Human factors technology

Mae technoleg ffactorau dynol yn ymroddedig i ddeall a gwella'r ffordd mae pobl yn defnyddio technoleg mewn amgylchedd gwybodaeth. Mae’n canolbwyntio ar gloddio awtomataidd , strwythuro ac integreiddio gwybodaeth ddigidol (gan gynnwys testun, llais, cerddoriaeth a delweddau), hwyluso cyfathrebu dynol-cyfrifiadurol, ac astudio ymddygiad dynol drwy ddefnyddio gwybodeg sensor.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Studying for a PhD or MPhil at the Cardiff School of Computer Science and Informatics offers you the opportunity to become part of a strong, dynamic and internationally successful research school.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cynrychioli gwybodaeth a rhesymu

Mae’r maes cynrychioli gwybodaeth a rhesymu yn ymwneud â systemau a rhesymu awtomataiddyn nghyd-destun deallusrwydd artiffisial. Rydym yn canolbwyntio yn bennaf ar: rhesymu anwythol a dirynadwy, dadlau, rhesymu ansoddol gofodol, rhesymu epistemig a chaffael gwybodaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Technolegau cwantwm a pheirianneg

Mae technolegau cwantwm a pheirianneg (QuTeE) yn canolbwyntio ar dechnegau modelu a rheoli i gynllunio dyfeisiau a phrosesau cwantwm. Rydym yn gweithio ar dechnegau i ddylunio, rheoli ac optomeiddio ymddygiad prosesau cwantwm ar sail dulliau i fodelu ac efelychu systemau cwantwm, nodweddu eu ymddygiad drwy parametr a dysgu modelu a delweddu a dadansoddi signalau mesuriad.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes