Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-6 o 6 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Deintyddiaeth

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog yn y dyfodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Microbial Diseases

Within the Microbial Disease Research Group there is a strong focus on investigating the involvement and management of biofilms in clinical infection. 

Prosiect

Pathogenesis niwroddirywiad

Nod y prosiect PhD arfaethedig yw datblygu modelu ac atebion algorithmig newydd ar gyfer y broblem optimeiddio uchod drwy ddefnyddio ymchwil sy'n bodoli eisoes ym maes damcaniaeth optimeiddio a rhwydwaith.

Prosiect

Biofarcwyr newydd ar gyfer arthritis

Bydd y prosiect PhD hwn ymchwilio i newidiadau protein ansoddol sy'n unigryw i batholegau dirywiol ar y cyd.

Prosiect

Rheoleiddio bôn-gelloedd canser drwy broteolysis

Yn ddiweddar nodwyd bod bôn-gelloedd canser yn gyfrifol am ail-achosion o’r clefyd a lledaenu metastatig.

Prosiect

Mecanweithiau sy’n sail i iacháu clwyfau ‘di-graith’ ffafriol yn y mwcosa geneuol

Nod y prosiect yw nodi’r genynnau allweddol a’r llwybrau signalu sy’n sylfaenol i ymatebion gwella clwyfau heb graith ffafriol yn ffibroblastau mwcosaidd y geg.

Prosiect