Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-15 o 15 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Cyfrifiadura cymdeithasol

Mae’r maes blaenoriaeth yn ategu’r gweithgareddau’r Labordy Gwyddorau Data Cymdeithasol a’r Labordy Cyfrifiadura Cymdeithasol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Meddygaeth

The School of Medicine offers research degrees in the medical disciplines such as cancer, immunology, infection, immunity, neurosciences, mental health and population medicine.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cyfrifiadura Gweledol

Mae ein ymchwil mewn cyfrifiadura gweledol yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau mewn meysydd o weledigaeth gyfrifiadurol, graffig cyfrifiadurol, cyfrifiadura geometrig a phrosesai delweddau a fideos.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Text and data mining

In this priority area, we are especially interested in applying text and data mining in the areas of healthcare, policing, life sciences and social sciences.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Systemau gwasgaredig a chyfochrog

Mae'r maes blaenoriaeth â diddordeb mewn ceisiadau amlddisgyblaethol cyfrifiadurol-ddwys a data-ddwys sy’n cwmpasu gwyddoniaeth gyfrifiadurol draddodiadol a gwyddoniaeth data mawr.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Preifatrwydd data a seiberddiogelwch

Ymhlith ein ymchwil mewn seiberddiogelwch mae dosbarthiad peiriant o ddrwgwedd mewn ffurfiau amrywiol (ee elfennau gweithredadwy deuaidd a dolenni ar y we), modelau mathemategol ar gyfer mesur a rhagweld risg diogelwch rhwydwaith, diogelwch systemau rheoli diwydiannol (ee systemau SCADA), a diogelwch Cwmwl.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Human factors technology

Mae technoleg ffactorau dynol yn ymroddedig i ddeall a gwella'r ffordd mae pobl yn defnyddio technoleg mewn amgylchedd gwybodaeth. Mae’n canolbwyntio ar gloddio awtomataidd , strwythuro ac integreiddio gwybodaeth ddigidol (gan gynnwys testun, llais, cerddoriaeth a delweddau), hwyluso cyfathrebu dynol-cyfrifiadurol, ac astudio ymddygiad dynol drwy ddefnyddio gwybodeg sensor.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Studying for a PhD or MPhil at the Cardiff School of Computer Science and Informatics offers you the opportunity to become part of a strong, dynamic and internationally successful research school.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cynrychioli gwybodaeth a rhesymu

Mae’r maes cynrychioli gwybodaeth a rhesymu yn ymwneud â systemau a rhesymu awtomataiddyn nghyd-destun deallusrwydd artiffisial. Rydym yn canolbwyntio yn bennaf ar: rhesymu anwythol a dirynadwy, dadlau, rhesymu ansoddol gofodol, rhesymu epistemig a chaffael gwybodaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Technolegau cwantwm a pheirianneg

Mae technolegau cwantwm a pheirianneg (QuTeE) yn canolbwyntio ar dechnegau modelu a rheoli i gynllunio dyfeisiau a phrosesau cwantwm. Rydym yn gweithio ar dechnegau i ddylunio, rheoli ac optomeiddio ymddygiad prosesau cwantwm ar sail dulliau i fodelu ac efelychu systemau cwantwm, nodweddu eu ymddygiad drwy parametr a dysgu modelu a delweddu a dadansoddi signalau mesuriad.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Investigating peroxisome dysregulation in Alzheimer’s disease

In this project you will first determine how peroxisomes respond to the specific pathogenic proteins associated with AD in vivo.

Prosiect

Investigating the childhood neurodevelopmental origins of adult mental illness

This PhD utilises new data generated by a Wellcome Trust Collaborative Award between Cardiff and Bristol Universities to test hypotheses on why child NDDs show links with later adult mental illness.

Prosiect

Flexible vectors for immunotherapy against cancer and pathogens

This project aims to determine pathways that can drive the growth of particular types of NK and T cells that are optimised to provide better protection from disease. We will use cytomegalovirus and leukaemic cells as systems of analysis.

Prosiect

Enhancing immune stimulation for novel anti-cancer viral vaccine vectors

We will combine cutting-edge proteomics with molecular virology and immunology to determine how HCMV induces such strong responses, enabling us to generate optimised vaccine vectors.

Prosiect

School experiences in children at high genetic risk of mental health problems

This project will provide important insights into why children with a genomic disorder struggle in school.

Prosiect