Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-30 o 69 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Mathemateg

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amrywiaeth eithriadol o eang o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Astudiaethau Busnes

Mae ein PhD Astudiaethau Busnes yn cynnwys blwyddyn o hyfforddiant ymchwil a ddilynir gan dair blynedd o waith ar eich pwnc PhD.

PhD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cyfuniadeg

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Combinatorial optimisation

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Vertex algebras and lie theory

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Connectivity of group C*-algebras

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Game Theory

This project will aim to build on research by exploring novel reinforcement learning algorithms and/or other techniques from machine learning.

Prosiect

Spectral element mimetic least squares PGD method

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Integer Optimisation

The project aims to develop novel algebraic and geometric methods that can be successfully applied to study integer optimisation problems, with a special focus on sparsity of solutions in context of (linear or nonlinear) integer optimisation.

Prosiect

Dysgu peirianyddol a chloddio data

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Healthcare Modelling

The aim of this project is to develop a platform for healthcare operations management underpinning strategic, tactical and operational decisions.

Prosiect

Dynamics of bubbles rising in viscoelastic fluids

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Brasamcan sbectrol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Homogenisation of periodic problems in linear PDEs and non-linear elasticity

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Higher order analysis and bifurcation theory

You will be expected to extend the current theory to the weakly non-linear regime and beyond.

Prosiect

Machine Learning: ‘Data Mining’

This project will involve learning several new and important areas of IT and Mathematics: data mining, machine learning, and analysis on graphs, big data management, gpu/cuda programming and data sets fusion.

Prosiect

Theori aflinol tonnau disgyrchiant acwstig

Bydd y prosiect hwn yn defnyddio dadansoddiad graddfa luosog gyda thechnegau mathemategol safonol eraill er mwyn cael yr ateb cyffredinol mewn gofod tri dimensiwn.

Prosiect

Metaheuristic Methods for Probabilistic Graphical Models

The aim of this project is to develop approaches for learning probabilistic graphical models that can be used for classification problems and to explore causal relationships between attributes.

Prosiect

Homogenisation Theory

The aim of this project is to understand the properties of composites by approximating them with “effective” (homogeneous) materials.

Prosiect

Proper general decomposition for convection-diffusion equations

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Cohomoleg bwndel parhaus

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Algebras gweithredydd

Nod y prosiect yw creu isffactorau sy’n gysylltiedig â chategorïau tensor lled-rhesymegol ac ymchwilio i’w priodweddau.

Prosiect

Theori sbectrol gweithredwyr gwahaniaethol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Dylanwad cywasgadwyedd ar ddeinameg microswigod wedi’u mewngapsiwleiddio

Bydd y prosiect hwn yn datblygu hafaliadau arwahanol ar gyfer datrys PDEs y gellir eu defnyddio wedyn ar gyfer problemau mewn mecaneg hylif.

Prosiect

Dadansoddiad mathemategol - Systemau dynamegol a theori sbectrol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Modelling of sporting events using artificial intelligence and statistical methods for big data

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Ar ffracsiynau parhaus aml-ddimensiwn

Bydd y prosiect yn sefydlu ffiniau dadansoddol ar gyfer cywirdeb cydgyfeiriol ar gyfer yr algorithm ffracsiwn parhaus aml-ddimensiwn.

Prosiect

Nonlinear acoustic-gravity wave theory

This project focuses on the recent finding that acoustic and gravity wave motion could exchange energy via resonant triad nonlinear interactions.

Prosiect

Spectral approximation on metric graphs, on manifolds, and for systems of differential equations

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect