Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-6 o 6 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Ymchwil Weithrediadol

Mae ymchwil yn y maes yn cynnwys: Modelu llif traffig; Modelu gofal iechyd; Modelu lledaeniad clefydau heintus; Theori ciwio; Amserlennu a phroblemau amserlennu; Metaheuristeg; Optimeiddio arwahanol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Marchnata a Strategaeth

Mae’r Adran Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnal ac yn cyhoeddi ymchwil arloesol a gwreiddiol ar ffurfio a gweithredu strategaethau marchnad effeithiol ar lefelau domestig a rhyngwladol.

PhD Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifeg a Chyllid

Mae gan Adran Cyfrifeg a Chyllid yn Ysgol Busnes Caerdydd enw da byd-eang sefydledig ac sy’n cynyddu am gynnal ymchwil empirig a damcaniaethol o ansawdd uchel mewn cyfrifeg a chyllid a meysydd cysylltiedig.

PhD Amser llawn, rhan-amser Maes

Tebygolrwydd ac Ystadegaeth

Research in this area spans: Multivariate statistical analysis; Time series analysis; Statistical modelling in market research; Optimal experimental design; Stochastic global optimisation; Change point detection; Probabilistic methods in search and number theory; Fisheries; Medical statistics; Random fields; Mathematical finance.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau

Ein nod yw cael timau rhyngddisgyblaethol o academyddion yn hyrwyddo gwybodaeth, theori ac arfer yn rheoli logisteg a gweithrediadau a thrwy hynny arwain y byd.

PhD Amser llawn, rhan-amser Maes

Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliad

Yn ogystal â hyrwyddo ymchwil o ansawdd rhyngwladol, nod yr adran yw i ddarparu addysg a arweinir gan ymchwil o ansawdd rhagorol ac i ddarparu amgylchedd cefnogol ar gyfer datblygu ymchwilwyr academaidd ac addysgwyr.

PhD Amser llawn, rhan-amser Maes