Ewch i’r prif gynnwys

Symbyliad Magnetig Trawsgreuanol fel Offeryn Diogel ac Effeithiol i Ysgogi’r Ymennydd

Hysbysebir y prosiect hwn fel rhan o’r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC. Ar hyn o bryd, nid yn ar gael i ymgeiswyr sy’n ariannu eu hunain.

Rhagor o wybodaeth am y DTP gan gynnwys sut i wneud cais.

Mae swyddogaethau cyffroi a dadbolareiddio niwronau yn yr ymennydd a’r system nerfol cyfagos yn digwydd drwy feysydd trydan gwan iawn yn yr ymennydd, sy’n cael eu cynhyrchu drwy guriadau magnetig dwys iawn, a byr iawn a grëir gan goil magnetig a osodir y tu allan i’r craniwm.

Yn y gorffennol mae nifer o ymdrechion ymchwil wedi canolbwyntio ar geisio dylunio coiliau gyda dyfnder treiddio mwy o ran ysgogiad ond, ar yr un pryd, sy’n ysgogi’r rhannau gofynnol o’r ymennydd yn unig, ac felly’n gwneud y dechneg yn fwy diogel i’w defnyddio. Datblygwyd y dyluniad [2], sy’n cynnwys coil “ffigur wyth” ynghyd â choil halo, i ddechrau ym Mhrifysgol Caerdydd ynghyd â Phrifysgol Talaith Iowa a Magstim Ltd., darparwr blaenllaw mewn cynhyrchion uwch Niwroysgogiad, ac mae bellach yn sylfaen ar gyfer gwelliannau pellach [3, 4].

Mae’r dulliau clinigol yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd un ffactor hollbwysig, h.y. pa mor unigryw yw claf. Nid yn unig mae’r penglog yn wahanol gan effeithio ar werth y maes trydanol a gynhyrchir yn yr ymennydd, ond mae ffosffen a throthwyon modur, h.y. gwerthoedd cerrynt trydanol a nodwyd ar gyfer cyffroi niwronau’n ddiogel, yn amrywio o un person i’r llall.

Nod yr ymchwil arfaethedig yw mynd i’r afael â’r materion hyn gan ddefnyddio delwedd wirioneddol o ymennydd claf (a gafwyd gan MRI) mewn efelychiadau cyfrifiadurol o’r model llawn (coil TMS a model pen realistig) gan ddefnyddio meddalwedd efelychu gwyddor bywyd cyfrifiadurol ac electro-magnetig. Bydd gwerthoedd trothwyon a nodir yn arbrofol drwy gyfuno TMS a MRI yn cael eu hamcangyfrif gan efelychiadau cyfrifiadurol. Ochr yn ochr, mae datblygiadau pellach o ran dyluniad a pherfformiad coiliau magnetig gan ddefnyddio efelychiadau cyfrifiadurol Finite Element Method safonol yn cael eu cynllunio.

[1] T. Wagner et al. Annu. Rev. Biomed. Eng. 9 (2007) 527
[2] L.J. Crowther et al. J. Appl. Phys. 109 (2011) 07B314
[3] Y. Meng et al. J. Appl. Phys. 117 (2015) 17B305
[4] M. Lu and S. Ueno IEEE Trans. Magn. 51 (2015) 5101204

Goruchwylwyr

Yevgen Melikhov

Dr Yevgen Melikhov

Lecturer - Teaching and Research

Email:
melikhov@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4071

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Peirianneg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol