Ewch i’r prif gynnwys

Dylanwad cywasgadwyedd ar ddeinameg microswigod wedi’u mewngapsiwleiddio

Byddwch yn dysgu am ddulliau gwahanol ar gyfer creu hafaliadau gwahaniaethol rhannol arwahanol a dulliau iterus ar gyfer datrys systemau sy’n deillio o hafaliadau algebraidd.

Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth am fodelu mathemategol hylifau fisoelastig. Hefyd bydd elfen o gyfrifiadura gwyddonol a byddwch yn datblygu sgiliau rhaglennu gan ddefnyddio MATLAB, C++ ac ati.

Bydd y prosiect hwn yn datblygu hafaliadau arwahanol ar gyfer datrys PDEs y gellir eu defnyddio wedyn ar gyfer problemau mewn mecaneg hylif.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Tim Phillips photograph

Yr Athro Tim Phillips

Head of School

Email:
phillipstn@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4194

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol