Ewch i’r prif gynnwys

Astudio clefyd niwroseiciatrig dynol mewn niwronau dynol diffygiol DLG2

Canfuwyd bod DLG2 yn gysylltiedig â datblygiad sgitsoffrenia. Ychydig o sylw mae wedi’i gael hyd yma o ran ei rôl mewn datblygu niwral ac yng nghyd-destun niwronau dynol.

Ar hyn o bryd mae’r astudiaeth yn ceisio deall rôl DLG2 yn ystod datblygiad niwral ac mewn niwronau aeddfed gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau fel meithrin bôn-gelloedd, gwahaniaethu niwronaidd, trosi niwronaidd gan ddefnyddio cyflwyniad lenti firol, peirianneg genetig gan ddefnyddio CRISPR/CAS9, profion mudo, imiwnocytogemeg, delweddu calsiwm, clampio patsh un gell, gosod microelectrodau a chroesrywedd ymoleuol in situ.

Mae gennym hefyd lygoden taro DLG2 a byddwn yn defnyddio’r model hwn hefyd os bydd angen yn yr astudiaeth.

Goruchwylwyr

Dr Eunju Jenny Shin profile image

Dr Eunju Jenny Shin

Research Associate, Neurosciences & Mental Health Research Institute

Email:
shine@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8332

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Meddygaeth.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol