Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddiad strwythurol o dderbynyddion ar gyfer tocsinau pryfleiddiaid

Tocsinau pryfleiddiaid a gynhyrchir gan facteria fel Bacillus thuringiensis a Lysinibacillus sphaericus yw’r cyfryngau gweithredol yn y plaleiddiaid biolegol pwysig hyn a gellir eu hecsbloetio wrth gynhyrchu planhigion trawsgenig sy’n gwrthsefyll pryfed.

Mae strwythurau nifer cynyddol o docsinau yn dod ar gael ac mae nifer o dderbynyddion tocsin wedi’u nodi. Fodd bynnag, nid oes dealltwriaeth dda am sylfaen foleciwlaidd rhyngweithiadau derbynnydd tocsin sy’n pennu pennu. Hyd yma, nid oes strwythurau ar gael ar gyfer derbynyddion tocsin. Bydd y prosiect hwn yn mynegi proteinau derbynnydd ar ffurf ailgyfuniad ac yn dadansoddi eu strwythurau er mwyn gwella ein dealltwriaeth o’r proteinau hyn ac i wella ein gallu i fodelu rhyngweithiadau derbynnydd-tocsin.

Goruchwylwyr

Dr Colin Berry

Dr Colin Berry

Reader

Email:
berry@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4508

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol