Ewch i’r prif gynnwys

Sefydlogrwydd llif hylif dros arwynebau anffurf a symudol

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sefydlogrwydd llifau dros arwynebau solet gydag anffurfiadau a symudiad gofodol a/neu amserol amrywiol.

Mae amrywiaeth eang o geisiadau posibl. Mae’r rhain yn cynnwys lleihau llusgiad ffrithiant croen ar gyfer llifau dros adenydd awyrennau a cherbydau morol.

Er enghraifft, ar gyfer awyrennau, mae diddordeb technolegol cryf mewn optimeiddio symudiadau arwyneb yr adenydd y gellir eu defnyddio i addasu strwythurau haen ffiniol gythryblus yn ffafriol, heb ysgogi unrhyw fathau newydd o ansefydlogrwydd.

Mae materion optimeiddio tebyg yn codi gyda’r defnydd o araenau arwyneb cydsyniol, sy’n ceisio dynwared galluoedd lleihau llusgiad tybiedig croen dolffin. Yn yr achos hwn, y nod yw cynnal llif haen ffin laminaidd drwy ohirio newid i dyrfedd, sy’n golygu bod angen osgoi unrhyw effeithiau niweidiol yn dilyn ansefydlogi tonnau arwyneb a ysgogwyd gan y llif.

Gallai’r prosiect hwn hefyd gwmpasu ymchwiliad i sefydlogrwydd llifau osgiliadol amrywiol, gan gynnwys ffurfweddiadau sydd o ddiddordeb ar gyfer modelu llif ffisiolegol. Hyd yn oed pan fo llif o’r fath wedi’i gyfyngu gan arwyneb solet gyda geometreg planar eithaf syml, mae nifer o nodweddion mathemategol a ffisegol ddiddorol datblygiad yr aflonyddwch sy’n parhau i fod â dealltwriaeth wael.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Photograph of Chris Davies

Dr Chris Davies

Reader

Email:
daviesc9@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5531

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol