Ewch i’r prif gynnwys

Theori sbectrol gweithredwyr gwahaniaethol

Nodweddir gwaith ymchwil ar y thema hwn gan gyfuniad o dadansoddiadau swyddogaethol a harmonig gyda dadansoddiad cymhleth a real traddodiadol, swyddogaethau arbennig a dadansoddiad asymptotig o hafaliadau differol.

Er bod y prif bwyslais ar ddatblygu’r technegau mathemategol, mae’r gweithredwyr a astudir fel arfer yn ymwneud â chwestiynau am ffiseg ddamcaniaethol; mae gwrthrychau diddordeb cyfredol yn cynnwys gweithredwyr Dirac, sy’n digwydd mewn mecaneg cwantwm perthnaseddol, heb amod mas, yn nisgrifiad priodweddau trydanol deunyddiau newydd fel graffin, yn ogystal ag amrywiadau aflinol ar y gweithredwr Schroedinger.

Mae’r cwestiynau i’w hastudio’n ymwneud â safle a dosbarthiad asymptotig gwerthoedd eigen yn ogystal â phriodweddau mesurau sbectrol parhaus; yn achos gweithredwyr aflinol, mae diffiniad a dehongliad mesurau o’r fath yn gwestiwn agored hyd yn oed.

At ddibenion prosiect PhD, y bwriad yw canolbwyntio ar broblem sydd â chyfernodau cyfnodol neu bron yn gyfnodol ar sydd y tu allan i gyrraedd methodoleg presennol ar gyfer gweithredwyr Schroedinger aflinol, ond sydd yn ddigon agos i’w ddefnyddio fel model ar gyfer y dull newydd priodol i’w ddatblygu yn y prosiect.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg

Goruchwylwyr

Karl Schmidt

Yr Athro Karl Schmidt

Reader

Email:
schmidtkm@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6778

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Dolenni perthnasol