Ewch i’r prif gynnwys

Rôl y lysosom, a’r protein lysosomaidd NPC1 ym mhatogenesis a thriniaeth Mycobacteriumtuberculosis

Mae twbercwlosis (TB) yn glefyd cronig sy'n effeithio ar tua thraean o boblogaeth y byd gydag amcangyfrif o 10 miliwn o achosion newydd a 1.5 miliwn o farwolaethau y flwyddyn.

Gyda nifer cynyddol o achosion o TB sy’n gwrthsefyll cyffuriau lluosog (~500,000 yn 2014) mae’n amlwg bod angen strategaethau fferyllol newydd i drin TB. Mae fy labordy yn gweithio ar glefydau storio lysosomaidd ac rydym wedi nodi bod protein trawsbilen lysosomaidd o’r enw NPC1 yn darged i lipidau wal gelloedd wedi’u secretu gan Mycobacterium twbercwlosis (MTb). Mae’r protein NPC1 yn un o’r unig aelodau ewcaryotig o deulu procaryotig o bympiau efflwcs swbstrad lluosog o’r enw permeasau. Credwn bod MTb yn defnyddio’r tebygrwydd hwn i secretu lipidau drwy ei deulu ei hun o bermeasau RND sydd yn y pen draw yn llesteirio swyddogaeth NPC1 ac sy’n arwain at atal ymasiad ffago-lysosom a methiant i glirio MTb gan y macroffag lletyol. Nod y PhD hwn yw i nodweddu’r cydran newydd hwn o bathogenesis MRb yn llawn fel y gallwn ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer TB, yn ddelfrydol rhai sydd yn rhoi hwb i swyddogaeth NPC1 lletyol.

Technegau - Microbioleg, bioleg celloedd, bioleg foleciwlaidd, histoleg.

Goruchwylwyr

Dr Emyr Lloyd-Evans

Dr Emyr Lloyd-Evans

RCUK Fellow

Siarad Cymraeg
Email:
lloyd-evanse@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4304

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol