Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli llif hylif nwy o bell mewn piblinellau llorweddol

Gall slygiau hylif hir sy’n cyrraedd hyd diamedr cannoedd o bibelli ymddangos wrth gludo nwy a hylif mewn biblinellau llorweddol neu bron yn llorweddol.

Gall y slygiau hir hyn achosi dirgryniad i’r system, llifogydd gwahanu, a phroblemau gweithredol ar gyfer y cyfleusterau proses i lawr yr afon. Yn y gwaith hwn, rydym yn datblygu model mathemategol ar gyfer rheoli llif slygiau o bell drwy greu tonnau sain amlder isel.

Gall slygiau hylif hir sy’n cyrraedd hyd diamedr cannoedd o bibelli ymddangos wrth gludo nwy a hylif mewn bibellau llorweddol neu bron yn llorweddol. Gall y slygiau hir hyn achosi dirgryniad i’r system, llifogydd gwahanu, a phroblemau gweithredol ar gyfer y cyfleusterau proses i lawr yr afon. Yn y gwaith hwn, rydym yn datblygu model mathemategol ar gyfer rheoli llif slygiau o bell drwy greu tonnau sain amlder isel.

Bydd y myfyriwr PhD yn cael ei hyfforddi ac yn datblygu modelau mathemategol ymhellach ar gyfer llif hylif/nwy cyd-gyfredol mewn pibellau llorweddol. Byddwn yn canolbwyntio ar ragfynegi ffurfweddiad llif gan ddefnyddio dulliau arloesol, am broblem hynod berthnasol yn y diwydiant olew a nwy yn benodol.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Usama Kadri photograph

Dr Usama Kadri

Lecturer in Applied Mathematics

Email:
kadriu@caerdydd.ac.uk
Telephone:
029 208 75863

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol