Ewch i’r prif gynnwys

Ymbelydredd tonnau disgyrchiant acwstig gan wrthrych sy’n effeithio

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu’r model mathemategol cyfrifiadurol yn ofod tri dimensiwn a chymharu canlyniadau gydag arbrofion sydd ar hyn o bryd yn cael eu paratoi gan gydweithiwr yn Memorial University of Newfoundland (Canada).

Pan fydd gwrthrychau solet, fel awyrennau neu feteoryn, yn effeithio ar arwyneb dŵr yn y cefnfor dwfn, maen nhw’n cynhyrchu tonnau cywasgu sy’n lluosogi a elwir yn donnau disgyrchiant acwstig (AGWs).

Mae gan AGWs arwyddion pwysau gwaelod mesuradwy ac unigryw sy’n teithio ar gyflymder tebyg i gyflymder sain mewn dŵr, sy’n eu troi’n signalau amser gwirioneddol bron. Gan ddefnyddio’r signalau hyn rydym am nodi lleoliad a ffurf gwrthrych sy’n effeithio, gydag astudiaeth achos ar yr awyren Malaysia MH370 sydd ar goll.

Bydd yr astudiaeth yn ystyried problem yr Awyren Malaysia MH370 sydd ar goll yn rhannol. Byddwch yn cael cyfle i ddadansoddi a chymharu gyda data hydroffon a gafwyd gan y Nuclear Ban-Treaty Organization (OCTBTO).

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Usama Kadri photograph

Dr Usama Kadri

Lecturer in Applied Mathematics

Email:
kadriu@caerdydd.ac.uk
Telephone:
029 208 75863

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol