Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngweithiadau protein wrth reoleiddio rhaglen gwahaniaethu celloedd model

Mae rhaglenni gwahaniaethu celloedd yn rhoi hwb i gynhyrchu meinweoedd arbenigol o gelloedd hynafiad yn ystod datblygiad anifeiliaid.

Mae dealltwriaeth o’r rhaglenni hyn yn hanfodol ar gyfer nifer o agweddau ar Fioleg pur a chymhwysol, gan gynnwys cyfeirio bôn-gelloedd i wneud mathau penodol o gelloedd. Mae ffactorau trawsgrifio allweddol yn rheoleiddio patrymau trefnus mynegiant genynnau mewn rhaglenni gwahaniaethu.

Rydym yn astudio’r ffactor trawsgrifio gwarchodedig Mef2 wrth wahaniaethu cyhyrau mewn Drosophila am dri rheswm: (i) mae gan yr organeb model clasurol hanes trawiadol o lywio bioleg ddynol; (ii) mae Mef2 yn arwyddocaol fel chwaraewr allweddol wrth wahaniaethu cyhyrau ac fel model ar gyfer sut mae rhyngweithiadau protein yn modiwleiddio allbwn o ffactorau trawsgrifio canolog; a (iii) mae cyhyrau’n arwyddocaol i iechyd dynol ac yn baradeim sefydledig ar gyfer gwahaniaethu celloedd.

Mae’r prosiect yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol (1-4), sy’n dangos bod gweithgarwch Mef2 yn cael ei reoleiddio mewn amser a gofod (e.e. i’w atal rhag actifadu genynnau targed mewn celloedd hynafiaid, ac i achosi actifadu genynnau dilyniannol yn y rhaglen gwahaniaethu). Mae’n rhaid i’r rheoliad hwn fod o ganlyniad i ryngweithiadau gyda phroteinau eraill. Fodd bynnag, ychydig a wyddom am y rhyngweithiadau hyn a sut mae gweithgaredd Mef2 yn cael ei fodiwleiddio in vivo. Byddwch yn dadansoddi’r rhyngweithiadau protein hyn, gan ganolbwyntio ar nifer o broteinau sydd eisoes yn ein labordy, ynghyd â phroteinau newydd o sgrinio parhaus. Byddwch yn cael y cyfle i ddefnyddio technegau amrywiol o fiolef celloedd moleciwlaidd a geneteg (e.e. y dull FLIM newydd i ddadansoddi rhyngweithiadau protein in vivo gan ddefnyddio microsgopeg gydffocal) ac i fanteisio ar hyfforddiant gwerthfawr drwy ryngweithio gyda labordai ledled Ewrop.

Goruchwylwyr

Dr Mike Taylor

Reader

Email:
taylormv@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5881

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen
Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol