Ewch i’r prif gynnwys

Problemau mewn dadansoddiadau lled-glasurol gyda phwyslais ar anhrefn cwantwm

Mae’r sgiliau i’w datblygu yn cynnwys y canlynol, ond nid yn gyfyngedig i’r rhain, $\R^n$, calcwlws ar maniffoldau llyfn, damcaniaeth sbectrol gweithredwyr hunan-atgydion a’r rhai nad ydynt yn hunan-atgydion, dadansoddiad harmonig sylfaenol ar $\R^n$, elfennau o systemau dynamegol, elfennau ar y theori mesur geometrig, a rhywfaint o theori rhif dadansoddol.

Bydd cyfranogwyr yn y prosiect PhD hwn yn cael eu hamlygu i amrywiaeth o syniadau o ddadansoddiad microlocal a sut maen nhw’n cael eu defnyddio mewn problemau sy’n dechrau gyda mecaneg cwantwm y maes, neu’n fwy penodol anhrefn cwantwm. Y nod yw cyfuno technegau microlocal gyda’r rhai hynny o amrywiaeth o ddisgyblaethau eraill (fel y rhestrir uchod) i roi dull newydd o fynd i’r afael â phroblemau sydd rhywsut allan o gyrraedd drwy ddefnyddio dulliau microlocal yn unig.

Bydd elfen o'r rhaglen yn canolbwyntio ar gael rhifau ar gyfer asymptotigau lledglasurol mewn modelau penodol, fel arwynebau hyperbolig cywasgedig. Gellir ystyried hunanmorffeddau toral cwanteiddiedig hefyd.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Suresh Eswarathasan photograph

Dr Suresh Eswarathasan

Lecturer

Email:
eswarathasans@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0935

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Dolenni perthnasol