Ewch i’r prif gynnwys

Optimeiddio Lleoliad Gorsafoedd Gwefru ar gyfer Cerbydau Trydanol mewn Rhwydweithiau Ffyrdd

Oherwydd y pryder cynyddol am yr amgylchedd, polisïau a datblygiadau mewn technoleg sy’n deillio o’r rhain, mae cerbydau sero allyriad ac allyriadau isel trydanol a hybrid yn dod yn llawer mwy pwysig a phoblogaidd.

Er gwaethaf manteision cerbydau trydanol, mae eu hystod criwsio cymharol gyfyngedig (o’i gymharu â cherbydau disel/petrol traddodiadol) ac amser llwytho batri sylweddol yn cyflwyno heriau mawr ar gyfer eu defnyddio. O ganlyniad, er mwyn i gerbydau trydanol fod yn ymarferol, mae’n angenrheidiol cael nifer o orsafoedd gwefru wedi’u dosbarthu’n effeithiol ledled y rhwydwaith ffyrdd. O ystyried gosodiad rhwydwaith ffyrdd benodol, mae pennu’r lleoliadau a’r capasiti gorau ar gyfer y gorsafoedd gwefru hyn yn broblem optimeiddio aml-wrthrychol heriol gyda nifer o gyfyngiadau.

Un o’r prif amcanion yw lleihau amser teithio drwy sicrhau bod unrhyw ddargyfeiriadau angenrheidiol i ailwefru batri mor fyr â phosibl. Ar y llaw arall, mae cyfyngiadau’n gofyn i’r nifer o orsafoedd gwefru fod yn eithaf bach, ni ddylai’r pellter rhwng gorsafoedd cyfagos fod yn fwy nag ystod criwsio cerbydau trydanol, a dylai capasiti gorsafoedd gwefru fod yn ddigonol er mwyn osgoi tagfeydd.

Nod y prosiect PhD arfaethedig yw datblygu modelu ac atebion algorithmig newydd ar gyfer y broblem optimeiddio uchod drwy ddefnyddio ymchwil sy'n bodoli eisoes ym maes damcaniaeth optimeiddio a rhwydwaith. Yn benodol byddwn yn archwilio modelau mathemategol newydd ar gyfer y broblem ac yn datblygu methodolegau i ddarparu atebion algorithmig effeithlon ac effeithiol ar gyfer y modelau mathemategol yn ddiweddarach. Bydd y modelau yn seiliedig ar wahanol fathau o fformwleiddiadau’r broblem lleoliad cyfleuster ar gyfer rhwydweithiau a graffiau, gan ystyried mathau penodol o gyfyngiadau ac amcanion sy’n codi wrth fordwyo cerbydau trydanol. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn arwain at ddatrysiadau gwell o’i gymharu â gwaith sydd wedi’i gyhoeddi eisoes yn enwedig o ran graddio’n fwy effeithiol i rwydweithiau ffyrdd mwy ac i benderfynu ar gapasiti gorsafoedd.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Padraig Corcoran

Dr Padraig Corcoran

Lecturer, Computer Science & Informatics

Email:
corcoranp@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6996
Dr Andrei Gagarin photograph

Dr Andrei Gagarin

Lecturer

Email:
gagarina@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8850

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol