Ewch i’r prif gynnwys

Theori aflinol tonnau disgyrchiant acwstig

Yn y ddamcaniaeth llinol, mae tonnau disgyrchiant bron â chael eu datgysylltu oddi wrth tonnau acwstig (cywasgu), oherwydd bod cyflymder lluosogi tonnau acwstig yn llawer cyflymach na chyflymder tonnau disgyrchiant.

Fodd bynnag, canfuwyd yn ddiweddar y gallai’r ddau fath hyn o symudiad tonnau gyfnewid ynni drwy ryngweithiadau aflinol triad dirgrynol.

Mae’r cyfnewid ynni hwn yn hollbwysig ac mae’n arwain at nifer o oblygiadau gwahanol mewn eigioneg, geoffiseg, llif aml-gam mewn biblinellau, ac analogau cwantwm hydroddynameg hyd yn oed. Felly, mae cael model cwbl aflinol yn hanfodol, a dyma yw prif amcan y prosiect hwn.

Byddwch yn cael eich hyfforddi i ddefnyddio dadansoddiad graddfa luosog gyda thechnegau mathemategol safonol eraill er mwyn cael yr ateb cyffredinol mewn gofod tri dimensiwn. Bydd y theori asymptotig aflinol yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Usama Kadri photograph

Dr Usama Kadri

Lecturer in Applied Mathematics

Email:
kadriu@caerdydd.ac.uk
Telephone:
029 208 75863

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol