Ewch i’r prif gynnwys

Synthesis moleciwlaidd

Bob blwyddyn mae’r Ysgol Cemeg yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael. Gellir cael manylion am bob prosiect drwy gysylltu â’r aelod o staff academaidd yn uniongyrchol. Nodwch y prosiect(au) yr hoffech gael eu hystyried ar eu cyfer ar eich ffurflen gais

Yr Athro Thomas Wirth

 • Datblygu Adweithyddion Ïodin Hyperfalent Newydd.
 • Catalysis Ïodin ar gyfer Synthesis Cyffuriau.
 • Technoleg Microadweithwyr o dan amodau llif rhanedig.
 • Electrogemeg Llif ar gyfer Synthesis Gwyrdd Heterogylchoedd.
 • 3D - Argraffu Adweithyddion Newydd ar gyfer Cemeg Llif.

Mae rhagor o wybodaeth am ymchwil yr Athro Wirth ar gael ar blog Wirth Research Group.

Yr Athro Davide Bonifazi

 • Synthesis a chemeg supramoleciwlaidd hydrocarbonau polyaromatic wedi’u drygio â heteroatom (O, S, Se, Te a BN) ar gyfer dulliau mewn dyfeisiau optoelectroneg.
 • Synthesis antenâu artiffisial wedi'i raglennu ar gyfer dulliau ffotosynthetig.
 • Sbarduno cydosodiadau cellog gyda chydnabyddiaeth moleciwlaidd artiffisial wedi’i raglennu.
 • Ymarferoldeb endohedral nanodiwbiau carbon ar gyfer dulliau biodechnolegol a chatalytig.

Mae rhagor o wybodaeth am ymchwil yr Athro Bonifazi ar gael ar drwy’r stori newyddion ddiweddar hon.

Dr Simon Pope

 • Datblygu systemau cymhleth ymoleuol ar gyfer dulliau bioddelweddu.
 • Datblygu deunyddiau hybrid ar gyfer dulliau ymoleuol.

Dr Angelo Amoroso

 • Datblygu systemau cymhleth lanthani ymoleuol iawn.
 • Dylunio a syntheseiddio cyfryngau cyferbynnu MRI.

Dr Duncan Browne

 • Datblygu adweithiau catalytig deuol sy’n defnyddio catalysis Photoredox heb fetel.
 • Cyfuno catalysis Haearn Adnewyddadwy gydag Arbelydru Microdon er mwyn syntheseiddio sgaffaldau cyffuriau.
 • Datblygu prosesau llif aml-gam catalytig ar gyfer swyddogaeth bond C-H.

Mae rhagor o wybodaeth am ymchwil yr Athro Brown ar gael ar drwy’r stori newyddion ddiweddar hon.

Dr Niklaas Buurma

 • Adweithiau wedi’u cataleiddio â metel ar gyfer pontio gyda chymorth micelle.

Dr Ian Fallis

 • Delweddu a dulliau imiwno-histogemegol mewn patholeg glinigol.
 • Syntheseiddio a chydlynu cemeg lingandau macrocyclig ac asidau Lewis polydentate.

Dr Rebecca Melen

 • Dylunio catalydd y prif grŵp gan gynnwys tiwnio effeithiau sterig ac electronig asid Lewis.
 • Cemeg Frustrated Lewis Pair (FLP).
 • Catalysis hydrogeneiddio heb fetel.

Dr Louis Morrill

 • Dylunio Organogatalyddion Newydd ar gyfer Synthesis Organig
 • Defnyddio Swbstradau wedi’u Hesgeuluso mewn Prosesau Organogatalyctig
 • Organogatalysis Synergaidd
 • Organogatalysis mewn Llif
 • Uno Cynhyrchiol ar gyfer Organogatalysis gyda Catalysis A Biocatalysis Metel Pontio
 • Benthyca Catalysis Deuol Hydrogen
 • Frustrated Lewis Pairs ar gyfer Actifadu Moleciwl Bach

Dr Paul Newman

 • NHCs cylch wedi’i ehangu a’i gyfuno mewn cemeg cydlynu a chatalysis unffurf.
 • Datblygu systemau cymhleth stereogenig-ar-fetel ar gyfer catalysis anghymesur
 • Fframweithiau ligand newydd ar gyfer creu systemau amlfetalig

Dr Benjamin Ward

 • Catalysis anghymesur gan ddefnyddio systemau cymhleth calsiwm anniweidiol i’r amgylchedd.
 • Catalysis polymeriad gan ddefnyddio catalyddion niferus o’r Ddaear.
 • Polymerau sy'n cynnwys CO2: polymerau anniweidiol o borthiant di-ri.
 • Catalysis anghymesur gan ddefnyddio systemau cymhleth alwminiwm.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Cemeg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol