Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddiad mathemategol - Systemau dynamegol a theori sbectrol

Byddwch yn datblygu technegau arloesol yn y berthynas rhwng mathemateg pur a dulliau cyffrous o’i ddefnyddio, er enghraifft, mewn astudiaeth o blasmas.

Mae’r prif offer yn gysylltiedig â dadansoddiad mathemategol a theori sbectrol, a’r syniad yw ei bod yn bosibl astudio nodweddion ffisegol system drwy ddadansoddiad manwl o’r sbectrwm (yn anffurfiol, mae hyn yn golygu bod y set o werthoedd eigen a fectorau eigen yn gallu dweud llawer wrthym ni am ffiseg y broblem wrth law).

Mae’r pwnc hwn eisoes wedi denu dros £1m mewn cyllid ymchwil, a byddwch yn cael eich annog i wneud cais am gyllid, a gwneud cysylltiadau academaidd gyda grwpiau perthnasol yn y DU (Caergrawnt, Coleg Imperial, Warwick), yr UD (Berkeley, Princeton, Chicago) a mannau eraill.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Jonathan Ben-Artzi

Senior Lecturer

Email:
ben-artzij@caerdydd.ac.uk
Telephone:
02920 875624

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Dolenni perthnasol