Ewch i’r prif gynnwys

Dysgu peirianyddol a chloddio data

Ar y prosiect hwn, byddwch yn dysgu nifer o feysydd TG a mathemateg newydd a phwysig, gan gynnwys cloddio data, dysgu peirianyddol, a dadansoddi ar graffiau, rheoli data mawr, rhaglennu GPU/CUDA ac ymasiad setiau data.

Gall dulliau dysgu dwfn a darganfod ymddygiad anarferol gael eu defnyddio’n llawer ehangach mewn meysydd eraill fel darganfod targed, darganfod tresmaswyr, monitro gweithgarwch amheus ac ati. Byddwch hefyd yn datblygu profiad mewn rhaglennu mathemategol a datblygu meddalwedd.

Byddwch yn dysgu sut i gydweithio a sut i gyfleu canlyniadau i bobl nad ydynt yn fathemategwyr, a sut i weithio ar brosiect rhyngddisgyblaethol.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Photograph of Prof Alex Balinsky

Yr Athro Alexander Balinsky

Professor of Mathematical Physics

Email:
balinskya@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5528

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Dolenni perthnasol