Ewch i’r prif gynnwys

Brasamcanion gradd isel o fatricsau gyda ffocws ar ddulliau ystadegol

Bydd y cynnig hwn yn ymchwilio i'r broblem brasamcanu gradd isel strwythuredig (SLRA).

Yn fras, bydd y gwaith hwn yn cynnwys synergedd o ystadegau, algebra llinol ac optimeiddio, ac mae’n berthnasol i broblemau mewn disgyblaethau eraill. Byddwch yn gweld fod gan y broblem oblygiadau ar ddadansoddiad y gyfres amser, ond mae’n broblem optimeiddio ddiddorol yn ei hawl ei hun sy’n gofyn am ddull algebraidd llinol.

Yn draddodiadol mae algebra llinol wedi cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o broblemau mewn ystadegau amlamrywedd ond mae’r degawd diwethaf mae wedi cynhyrchu nifer o leoliadau newydd lle mae technegau o’r fath yn cael eu defnyddio mewn ystadegau. Mae’r cynnig hwn hefyd yn gweld technegau ystadegol a thebygoliaeth yn cael eu defnyddio yn ôl i algebra llinol i gael datblygiadau cyffrous. Bydd y myfyriwr yn cael llawer o hyfforddiant mewn gwaith ar draws ffiniau disgyblaethol.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Photograph of Dr Jonathan Gillard

Dr Jonathan Gillard

Senior Lecturer in Statistics

Email:
gillardjw@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0619
Prof Anatoly Zhigljavsky photograpgh

Yr Athro Anatoly Zhigljavsky

Chair in Statistics

Email:
zhigljavskyaa@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5076

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol