Ewch i’r prif gynnwys

Esblygiad rhyngwyneb mewn amgylchedd ar hap

Prif nod y prosiect hwn yw datblygu dulliau mathemategol ar gyfer y dadansoddiad mathemategol trylwyr o briodweddau rhyngwynebau sy’n esblygu mewn amgylchedd ar hap, heterogenaidd, a ddisgrifir ar raddfa fach gan PDE aflinol gyda chyfernodau ar hap.

Mae’n cael ei ysgogi gan y sefyllfa ganlynol: Yn gysylltiedig â rhyngwyneb mae maint scalar o’r enw ei egni (meddyliwch er enghraifft am ei arwyneb) y mae’n ceisio ei leihau, h.y. mae’n perfformio llif graddiant.

Mae’r egni hwn yn cael ei aflonyddu drwy rwystrau neu amhureddau ar raddfa fach iawn, ac mae’r system yn cael ei gymell gan rym ar raddfa fawr. Mae’r amhureddau ar hap, hy dim ond ar debygolrwydd dod o hyd i amhureddau penodol mewn man penodol y mae gennym wybodaeth, nid ar eu natur a’u lleoliad union.

Mae gennym ddiddordeb yng nghyflymder effeithiol a phriodweddau ansoddol eraill y rhyngwyneb ar raddfa fawr, llawer mwy na’r raddfa y mae’r aflonyddiadau’n amrywio arno.

Ar y raddfa honno, dylai’r aflonyddiadau ‘gydbwyso’, ond gallwn ofyn y cwestiynau naturiol canlynol: Betn yw’r gyfraith esblygiad effeithiol ar raddfa fawr, a beth yw priodweddau ansoddol y rhyngwyneb, hy ar ba raddfa mae’n edrych yn arw oherwydd yr holl heterogeneddau? (Mae yr olaf yn ymwneud â cwestiwn am amcangyfrifon gwall.) Sut mae hyn i gyd yn dibynnu ar gyfraith amhureddau? Byddwch yn rhoi sylw i rai agweddau ar y cwestiynau hyn, gan ddibynnu ar eich diddordeb a’ch cefndir, ond nid o reidrwydd pob un o'r rhain.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Nicholas Dirr

Yr Athro Nicolas Dirr

Reader

Email:
dirrnp@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0920

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Dolenni perthnasol