Ewch i’r prif gynnwys

Deinameg tanio rhwydweithiau corticaidd a thalamig yn ystod epilepsi absenoldeb

Mae epilepsi yn un o’r clefydau niwrolegol mwyaf difrifol ac eang, sy’n effeithio ar tua 1% o’r boblogaeth.

Nodweddir epilepsi absenoldeb mewn plentyndod gan nam sydyn chymharol fyr ar ymwybyddiaeth, sy’n digwydd yn gydredol gyda pharocsysm ‘rhyddhau tonnau araf a (poly) sbigyn’ cydamserol cyffredinol dwyochorog ar 2.5-4 Hz yn yr EEG. Gwyddom bod yr SWD yn cael eu cynhyrchu gan danio annormal yn y thalamws a’r cortecs, ond mae diffyg o hyd o ran darlun manwl o sut mae priodweddau tanio’r niwronau hyn yn arwain at y ffenoteip absenoldeb. Mae ein cyflawniadau technegol diweddar nawr yn ein galluogi i gofnodi ar yr un pryd o boblogaeth corticaidd a thalamig niwronaidd mawr yn ystod ffitiau absenoldeb mewn modelau anifeiliaid symudol o’r clefyd hwn. Yn benodol, rydym yn ceisio ateb y cwestiynau canlynol: 1) ydy’r rhan fwyaf o niwronau thalamig yn dawel yn ystod SWD neu ydyn nhw’n dangos tanio ffrwydrad? 2) Ydy niwronau TC unigol nwclei thalamig synhwyraidd yn newid o danio ffrwydrad i batrwm tawel yn ystod SWD olynol (fel yr awgrymwyd gan efelychiadau cyfrifiadurol), neu ydy’r ffrwydro a’r niwronau tawel yn perthyn i ddau bwll niwronaidd unigryw? 3) beth yw deinameg tanio gofodol dros amser penodol y pyramidaidd a’r un nad yw’n byramidaidd mewn haenau corticaidd gwahanol yn ystod SWD? 5) Oes angen presenoldeb gweithgarwch parocsysmaidd ar gyfer amlygu ffit absenoldeb yn llawn, h.y. mynegiant cydredol SWD a’i gydberthnasau ymddygiadol (e.e. arestio ymddygiadol, plyciau vibrissae, symudiadau’r pen, ac ati.)?

Amlinelliad o'r technegau

Mewnblannu electrod yn ddwfn yn yr ymennydd; cofnodi gweithgaredd trydanol o boblogaethau niwronaidd mawr ar yr un pryd (>50 niwron) gan ddefnyddio technoleg arloesol (h.y. chwiliedyddion silicôn) mewn anifeiliaid sy’n symud yn rhydd; mewnblannu chwiliedyddion microdialysis; defnydd wedi’i leoleiddio mewn ardaloedd cyffuriau niwroactif yn yr ymennydd, gwrthweithyddion derbynnydd a chyffuriau gwrth-epileptig; dadansoddiad awto- a thraws-gydberthyniad o weithgarwch tanio, a thraws-gydberthyniad ffenestr sy’n llithro.

Goruchwylwyr

Yr Athro Vincenzo Crunelli

Professor

Email:
crunelli@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4091

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol