Ewch i’r prif gynnwys

Archwilio rhaglennu ymddygiad epil gan ddeiet mamau a gofal mamol annormal

Mae cysylltiad pendant rhwng adfyd ar ddechrau bywyd (naill ai ar cyn geni neu yn ystod plentyndod cynnar) a chanlyniadau gwaeth sylweddol i blant.

Mae amlygu’r ffetws sy’n datblygu, er enghraifft i ddeiet gwael, iselder mamol neu straen, a/neu amlygu plant ifanc iawn i ofal mamol nad yw ar ei orau yn gallu arwain at oblygiadau gydol oes gan gynnwys mwy o achosion o ADHD, iselder a sgitsoffrenia. Mae dyrannu cyfraniadau perthnasol yr helbulon hyn yn heriol mewn astudiaethau o garfannau dynol. Rydym wedi datblygu model newydd lle mae amlygu i ddeiet protein isel yn ystod beichiogrwydd yn arwain at fynegiant afreolaidd o ennyn wedi’i argraffnodi yn y brych. Gwyddom fod y genyn yn ymwneud â chyfarwyddo gofal mamol a bod plant ifanc iawn gyda’r un newid hwn yn eu brych yn dangos lefelau uwch o ymddygiad ymosodol. Wedi’i ariannu gan grant MRC, rydym ar hyn o bryd yn archwilio i berthnasedd y newid penodol hwn i’r brych i ymddygiad mamol mewn model arbrofol in vivo. Bydd y prosiect PhD hwn yn archwilio ffenoteip ymddygiadol yr epil o’r model hwn. Bydd y myfyriwr yn nodweddu ymddygiad epil a addaswyd yn enetig, sydd eisoes wedi’i ddangos i fod yn llai archwiliadol ac yn fwy ymosodol. Yna bydd y myfyriwr yn defnyddio technegau moleciwlaidd i nodweddu trefn amser y digwyddiadau sy’n arwain at newidiadau yn strwythur yr ymennydd ac yn defnyddio techneg ddelweddu in vivo newydd i ddelweddu a mesur neurogenesis parhaus. Yn olaf, bydd y myfyriwr yn defnyddio astudiaethau traws-feithrin i ofyn pun a yw’r ymddygiad annormal a’r newidiadau i’r ymennydd yn yr epil oherwydd yr amlygiad yn y groth i ddeiet gwael neu amlygiad ôl-enedigol i ofal mamol gwael. Bydd y gwaith hwn yn cael ei drosglwyddo yn ôl i'r lleoliad clinigol mewn astudiaeth ddilynol o’r garfan Tyfu yng Ngymru.

Mae hon yn astudiaeth aml-ddisgyblaethol sy'n gofyn am ddealltwriaeth o niwrowyddoniaeth moleciwlaidd ac ymddygiadol. Bydd myfyrwyr yn ennill profiad o'r canlynol: dadansoddi genynnau sy’n mynegi RNAseq a QPCR; microsgopeg ymoleuol; defnyddio delweddu in vivo i asesu neurogenesis; defnyddio technegau ymddygiadol fel monitro rhyngweithio cymdeithasol a dadansoddi swyddogaeth motorig yn ogystal â hwsmonaeth/lles anifeiliaid a rheoli cytref.

Cysylltwch â’r Athro Rosalind John (JohnRM@cf.ac.uk) am ragor o fanylion am y prosiect hwn a chyfleoedd eraill gyda’r Grŵp Ymchwil Epieneteg Beichiogrwydd.

Goruchwylwyr

Dr Rosalind John

Yr Athro Rosalind John

Reader

Email:
johnrm@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0145

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol