Ewch i’r prif gynnwys

Canfod tsunami yn gynnar gyda thonnau disgyrchiant acwstig

Mae tonnau disgyrchiant acwstig (AGWs) yn donnau cywasgeedd sy’n  lluosogi gydag osgledau sy’n cael eu llywodraethu gan rym adfer disgyrchiant.

Maen nhw’n cael eu cynhyrchu gan ryngweithiadau rhwng tonnau a gwynt, rhyngweithiadau tonnau arwyneb, a symudiadau’r platiau lithosffer tectonig. Maen nhw’n teithio ar gyflymder sain mewn dŵr yn cario gwybodaeth at eu ffynhonnell.

Gan ddefnyddio AWGs, ein nod yw gwella systemau rhybuddio cyfredol am gyflwr y môr gan ganolbwyntio’n benodol ar ganfod tsunami yn gynnar.

Byddwch yn cael ei hyfforddi i ddefnyddio a datblygu technegau a dulliau mathemategol amrywiol, gan ganolbwyntio ar ddulliau aflonyddu, dadansoddiad asymptotig, a gwahanu newidynnau, i ddatrys yr hafaliad tonnau cyffredinol ar gyfer gofod tri dimensiwn.

Bydd y canlyniad yn ffordd newydd o rybuddio’n gynnar am ganfod tsunami drwy donnau disgyrchiant acwstig, sy’n rhan o brosiect rhyng-sefydliadol mawr rydyn ni’n ei arwain ar hyn o bryd yn fyd-eang.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Usama Kadri photograph

Dr Usama Kadri

Lecturer in Applied Mathematics

Email:
kadriu@caerdydd.ac.uk
Telephone:
029 208 75863

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol