Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu llwyfan ar gyfer rheoli gweithrediadau gofal iechyd sy’n sail i benderfyniadau strategol, tactegol a gweithredol

Bydd rhyngwyneb defnyddiwr graffigol yn cael ei ddatblygu mewn cydweithrediad agos ag ymarferwyr y GIG (ffisegwyr, nyrsys a rheolwyr) i gefnogi gwneud penderfyniadau. Bydd astudiaeth defnyddioldeb a derbynioldeb yn cael ei chynnal i fwydo yn ôl i’r llwyfan ac i sicrhau'r effaith fwyaf.

Disgwylir i'r ymgeisydd i weithio'n agos gyda'r byrddau iechyd lleol er mwyn datblygu a gweithredu manylebau gofynion meddalwedd. Bydd allbwn y gwaith yn effeithio’n uniongyrchol ac ar unwaith ar ddulliau rheoli posibl y byrddau iechyd lleol sy’n gysylltiedig â ni.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi lansio rhaglen cwrs lle mae modelau cofrestru, staffio a chiwio yn cael eu haddysgu o fewn y GIG. Defnyddir y llwyfan a ddatblygwyd yn y traethawd hwn fel arf i ddangos effeithiolrwydd modelu mathemategol mewn gofal iechyd i gyfranogwyr y cwrs.

Wrth gyflawni’r prosiect hwn byddwch yn datblygu:

  • modelau mathemategol newydd ar gyfer mynd i'r afael â phroblemau rheoli gweithrediadau gofal iechyd ar lefel penderfyniad strategol, tactegol a gweithredol
  • algorithmau i gael atebion o ansawdd uchel
  • modelau efelychu i fynd i'r afael ag ansicrwydd mewn gofal iechyd.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Photograph of Daniel Gartner

Dr Daniel Gartner

Lecturer

Email:
gartnerd@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0850

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol