Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio arbrofion mewn modelau atchweliad gydag arsylwadau cydberthynas

Mae dylunio arbrofion y faes gwyddorau mathemategol sydd yn cael effaith economaidd uniongyrchol.

Mae dyluniadau optimaidd yn caniatáu arbed amser, deunyddiau ac adnoddau eraill. Mae angen methodolegau newydd oherwydd cymhlethdod cynyddol problemau’r byd go iawn, er enghraifft, newidiadau technolegol mewn ansawdd a swm data mesuredig. Mae theori dylunio arbrofion yn cynnwys egwyddorion ystadegol, optimeiddio ac efelychiad, technegau mathemategol amrywiol a chyfrifiadureg helaeth. Mae theori dylunio arbrofol ystadegol yn gyswllt bwysig rhwng y byd arbrofol a’r byd modelu. Nod dylunio arbrofion yw echdynnu’r wybodaeth orau o arbrawf.

Hyd yma mae theori dylunio arbrofol yn delio’n bennaf gydag arsylwadau heb gydberthynas. Mewn dulliau mwy modern, fodd bynnag, mae’r arsylwadau arbrofol yn cydberthyn. Mae holl athroniaeth dylunio arbrofol yn yr achos hwn yn dod yn fwy cymhleth. Mae'r prosiect yn rhyngddisgyblaethol o ran natur a bydd yn cynnwys elfennau o debygolrwydd damcaniaethol ac ystadegau cymhwysol.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Prof Anatoly Zhigljavsky photograpgh

Yr Athro Anatoly Zhigljavsky

Chair in Statistics

Email:
zhigljavskyaa@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5076
Photograph of Dr Andre Pepelyshev

Dr Andrey Pepelyshev

Lecturer

Email:
pepelyshevan@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5530

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol