Ewch i’r prif gynnwys

Rheoleiddio RNA cytoplasmig mewn symudoldeb celloedd

Mae celloedd motil yn bolareiddedig iawn. Pan cânt eu meithrin in vitro, maen nhw’n dangos gwregys cyfoethog o actin ar frig eu hallwthiadau lamellipodaidd o’r enw yr ymyl blaenllaw. Ar yr ymyl blaenllaw hwn mae ymchwilwyr wedi datgelu pyllau o actin sy’n amgodio mRNAs wedi’u lleoleiddio a phroteinau actin-reoleiddiol, ac mae angen eu trawsnewid yn lleol wedi ar gyfer mudo celloedd priodol. Mae lleoleiddio a thrawsnewid lleol yr mRNAs hyn yn cael ei reoleiddio gan broteinau sy’n rhwymo RNA.

Er gwaethaf ei berthnasedd ar gyfer y gell, a’i gysylltiadau posibl gyda chynnydd canser, mae’n parhau i fod yn aneglur p’un a yw’r math hwn o reoliad RNA cytoplasmig yn berthnasol in vivo, yng nghyd-destun 3D organeb byw.

Mae ein grŵp yn defnyddio hemocytau embryonig pryfed - yn gyfwerth â macroffagau mamalaidd - fel system model in vivo i roi sylw i’r cwestiynau hyn. Mae hemocytau embryonig yn gelloedd aml-dasgau a hynod fotil, sy’n gallu ymateb i nifer o giwiau allanol ac yn hynod ufudd i ddelweddu.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd PhD hunan-ariannu â diddordeb cryf mewn rheoleiddio mynegiant genynnau a bioleg celloedd. Gan gyfuno pŵer geneteg pryfed gyda dulliau moleciwlaidd, byddwch yn ymchwilio i sut mae rheoliad RNA cytoplasmig yn effeithio ar fotilrwydd celloedd a swyddogaeth imiwnedd, drwy astudio proteinau RNA-rhwymol a gadwyd a’u rhyngweithio gydag mRNAs ymgeisio. Yn fyr, byddwch yn defnyddio delweddu byw i nodweddu dosbarthiad y proteinau GFP wedi’u hamgodio’n enetig yn llawn mewn hemocytau byw (o dan amodau ffisiolegol gwahanol), ac yna ymchwilio i sut mae’r proteinau hyn yn rheoleiddio lleoleiddio a/neu drawsnewid yr mRNAs sy’n ymwneud â symudiad celloedd.

Byddwch yn ymuno â’n cymuned pryfed bywiog a deinamig yn Ysgol Biowyddorau Caerdydd, a byddwch yn rhyngweithio’n agos hefyd gyda chydweithwyr eraill yn y DU a thramor. Credwn bod natur amlddisgyblaethol y prosiect hwn yn cynrychioli cyfle hyfforddi gwych.

Goruchwylwyr

Dr Sonia Lopez de Quinto

Lecturer

Email:
lopezdequintos@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 9008

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol