Ewch i’r prif gynnwys

Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap

Nod y prosiect hwn i ddatblygu model damcaniaethol ar gyfer symudiad ar hap tri dimensiwn mewn heigiau o bysgod, gyda diffyg cydgysylltu canolog.

Un o’r cwestiynau mwyaf tanllyd ym maes anifeiliaid heidiol ac ymddygiad cymdeithasol, yw patrymau ar hap cyfunol ac ymddygiad anhrefnus a ffurfir gan rai rhywogaethau anifeiliaid, yn enwedig heigio pysgod. Yn ddiweddar, daeth i’r amlwg nad oedd gan rai rhywogaethau pysgod gyfeiriadedd ddewisol a’u bod yn heigio mewn patrwm ar hap. Serch hynny, mae symudiad cydgysylltiedig clir i’r haig yn ei chyfanrwydd.

Mae hwn yn brosiect rhyng-sefydliad amlddisgyblaethol sy'n gofyn am hyfforddiant mewn mecaneg hylifau biolegol, gyda phwyslais ar theori llif posibl, ar y naill law, a theori rheoli a graff ar y llall.

Yn ogystal, bydd angen i chi gynnal cyfrifiadau o heigiau mawr o bysgod a allai ofyn am ddatblygu eich sgiliau trin data mawr gan ddefnyddio uwch-gyfrifiadur.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Dr Usama Kadri photograph

Dr Usama Kadri

Lecturer in Applied Mathematics

Email:
kadriu@caerdydd.ac.uk
Telephone:
029 208 75863

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol