Ewch i’r prif gynnwys

Cyfuniadeg

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau mewn nifer o feysydd cyffredinol yn ymwneud â chyfuniadeg algebraidd, geometrig a rhifiadol, gan gynnwys theori polytop, theori poset a theori swyddogaeth cymesur.

Byddwch hefyd yn ennill arbenigedd ar lefel uchel yn ymwneud â meysydd penodol o fatrigau arwyddion amgen a rhaniadau plân, gan gynnwys cysylltiadau gyda modelau mecanyddol ystadegol integradwy, cyfluniadau dolen llawn, cyfuniadegau algebraidd dynamegol, technegau llwybr delltog, a gwerthusiadau Pfaffian a phenderfynydd.

At hynny, byddai profiad sylweddol o defnyddio system algebra cyfrifiadurol, megis Mathematica, yn cael ei feithrin.

Mae gennym ddiddordeb mynd ar drywydd y prosiect hwn ac yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n hunan-ariannu neu os oes gennych gyllid o ffynonellau eraill, gan gynnwys nawdd gan y llywodraeth neu eich cyflogwr.

Cysylltwch â’r goruchwyliwr pan fyddwch am fynd ar drywydd y prosiect hwn, gan ddyfynnu teitl y prosiect yn eich e-bost, neu gallwch ddysgu mwy am ein Rhaglen PhD mewn Mathemateg.

Goruchwylwyr

Photograph of Dr Roger Behrend

Dr Roger Behrend

Lecturer

Email:
behrendr@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5543

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Dolenni perthnasol